Meldingsformulier: datalekken

Contactgegevens

Naam * 
Voornaam * 
E-mailadres *   
Telefoonnummer (om contact te kunnen opnemen als iets niet duidelijk is) * 
Personeelslid UAntwerpen * 

Beschrijving van het datalek en betrokken personen

Beschrijving datalek * 


Betrokken personen * 


Tijdlijn

Vaststelling
Moment van vaststelling * 

Duurt de inbreuk nog altijd? * 

Startdatum  

Einddatum  

Tijdstip (dit kan in periodes) * 

Soort incident


Categorieën gegevens

Algemene gegevensOverige
Gevoelige gegevens:

*  Verplichte velden
Het Data Protection Office verzamelt deze persoonsgegevens om uw recht op inzage te kunnen verwerken. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden enkel bijgehouden tot na de afronding van de aanvraag, en nooit langer dan één jaar. Voor vragen kan u altijd privacy@uantwerpen.be contacteren. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.