2020-2021 Aanvraag vrijstellingen

Vrijstellingen

Heb je reeds elders een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd, creditbewijzen verzameld of bekwaamheidsbewijzen verworven, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Een aanvraag tot vrijstellingen houdt in dat je een gestaafd dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds beheerst. Jij dient dit als student zelf te bewijzen.

Vrijstelling van één of meerdere opleidingsonderdelen betekent dat je van dit/deze opleidingsonderde(e)l(en) geen examen meer dient af te leggen om je diploma/getuigschrift te krijgen. Als je vrijgesteld wordt van een opleidingsonderdeel krijg je geen cijfer en dus ook geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Wie wordt vrijgesteld voor meer dan de helft van de studiepunten van een programma krijgt geen graad van verdienste toegekend.

Deadlines

Uiterlijk 1 oktober 2020
Aanvragen m.b.t. jaarvakken en opleidingsonderdelen van het eerste en tweede semester.
Deze aanvragen worden uiterlijk 31 oktober 2020 beantwoord via het opgegeven e-mailadres.

Uiterlijk 14 februari 2021
Enkel voor wie geen aanvraag indiende uiterlijk 1 oktober 2020.
Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het tweede semester
Deze aanvragen worden uiterlijk 28 februari 2021 beantwoord via het opgegeven e-mailadres.

Samenstelling dossier

Het indienen van je aanvraag gebeurt via dit webformulier, aangevuld met een aantal bijlagen.
Een aanvraagdossier bevat:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier met
  • je persoonsgegevens;
  • de opleiding(en) waarin je vrijstellingen wil bekomen aan de Universiteit Antwerpen;
  • de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wenst te bekomen, inclusief vakcode en docent (raadpleeg hiervoor onze website: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen  > opleidingen > bachelor/master/al diploma > opleiding naar keuze > studieprogramma).
 • een kopie van diploma(‘s) van relevante vooropleidingen
 • een kopie van diplomasupplementen en/of creditbewijzen van relevante vooropleidingen
 • de officiële vakbeschrijving van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling vraagt.

Hou deze informatie dus bij de hand bij het invullen van je webformulier.

Afspraken

 • Je mag slechts één dossier indienen per opleiding per academiejaar. Denk dus vooraf grondig na over de vrijstellingen die je wenst te bekomen. Lees de vakbeschrijvingen van je toekomstig programma goed door en weeg af welk(e) vak(ken) uit je studieverleden eventueel equivalent zouden kunnen zijn met opleidingsonderdelen uit dit programma.
  Noot: Het aanvraagformulier laat toe om 8 vrijstellingen aan te vragen. Enkel indien je voor meer dan 8 opleidingsonderdelen een vrijstelling wenst aan te vragen, mag je een tweede dossier indienen. Let wel: Dit tweede dossier dient op dezelfde dag ingediend te worden. Dossiers die later ingestuurd worden, worden niet behandeld.
 • Er worden geen deelvrijstellingen toegekend.
 • Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld! Aanvullingen die later doorgestuurd worden (bijvoorbeeld omwille van creditbewijzen die niet tijdig werden ontvangen) worden dus ook niet behandeld.

Vragen

Vragen over dit webformulier kan je stellen via de Helpdesk (https://studhelp.uantwerpen.be/ggw/ met als onderwerp ‘VRIJSTELLINGEN’.