2019-2020 Aanvraag vrijstellingen

Vrijstellingen

Heb je reeds elders een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd, creditbewijzen verzameld of bekwaamheidsbewijzen verworven, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Een aanvraag tot vrijstellingen houdt in dat je een gestaafd dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds beheerst. Jij dient dit als student zelf te bewijzen.

Vrijstelling van één of meerdere opleidingsonderdelen betekent dat je van dit/deze opleidingsonderde(e)l(en) geen examen meer dient af te leggen om je diploma/getuigschrift te krijgen. Als je vrijgesteld wordt van een opleidingsonderdeel krijg je geen cijfer en dus ook geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Wie wordt vrijgesteld voor meer dan de helft van de studiepunten van een programma krijgt geen graad van verdienste toegekend.

Deadlines

Uiterlijk 1 oktober 2019
Aanvragen m.b.t. jaarvakken en opleidingsonderdelen van het eerste en tweede semester.
Deze aanvragen worden uiterlijk 31 oktober 2019 beantwoord via het opgegeven e-mailadres.

Uiterlijk 14 februari 2020
Enkel voor wie geen aanvraag indiende uiterlijk 1 oktober 2019.
Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het tweede semester
Deze aanvragen worden uiterlijk 28 februari 2020 beantwoord via het opgegeven e-mailadres.

Samenstelling dossier

Het indienen van je aanvraag gebeurt via dit webformulier, aangevuld met een aantal bijlagen.
Een aanvraagdossier bevat:
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier met
  • je persoonsgegevens;
  • de opleiding(en) waarin je vrijstellingen wil bekomen aan de Universiteit Antwerpen;
  • de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wenst te bekomen, inclusief vakcode en docent (raadpleeg hiervoor onze website: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen  > opleidingen > bachelor/master/al diploma > opleiding naar keuze > studieprogramma).
 • een kopie van diploma(‘s) van relevante vooropleidingen
 • een kopie van diplomasupplementen en/of creditbewijzen van relevante vooropleidingen
 • de officiële vakbeschrijving van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling vraagt.
Hou deze informatie dus bij de hand bij het invullen van je webformulier.

Afspraken

 • Je mag slechts één dossier indienen per opleiding per academiejaar. Denk dus vooraf grondig na over de vrijstellingen die je wenst te bekomen. Lees de vakbeschrijvingen van je toekomstig programma goed door en weeg af welk(e) vak(ken) uit je studieverleden eventueel equivalent zouden kunnen zijn met opleidingsonderdelen uit dit programma.
  Noot: Het aanvraagformulier laat toe om 8 vrijstellingen aan te vragen. Enkel indien je voor meer dan 8 opleidingsonderdelen een vrijstelling wenst aan te vragen, mag je een tweede dossier indienen. Let wel: Dit tweede dossier dient op dezelfde dag ingediend te worden. Dossiers die later ingestuurd worden, worden niet behandeld.
 • Er worden geen deelvrijstellingen toegekend.
 • Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld! Aanvullingen die later doorgestuurd worden (bijvoorbeeld omwille van creditbewijzen die niet tijdig werden ontvangen) worden dus ook niet behandeld.

Vragen

Vragen over dit webformulier kan je stellen via de Helpdesk (http://uahost.uantwerpen.be/helpdesk/ggw/ met als onderwerp ‘VRIJSTELLINGEN’.

Persoonsgegevens

Naam:* 
Voornaam:* 
Straat + nr.:* 
Postcode:* 
Gemeente:* 
Land:* 
Telefoonnummer:* 
E-mailadres
(UAntwerpen mailadres indien je hierover beschikt):*   
Studentennummer:* 
(Vul je rijksregisternummer in wanneer je nog geen studentennummer hebt.)

Studierichting waarin je vrijstellingen aanvraagt

Opleidingsgraad:* 
Afstudeerrichting:* 

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1
Titel opleiding:* 
Afstudeerrichting:* 
Instelling:* 
Afstudeerjaar/Niet afgerond/Gestopt:* 
Diploma:* 


Diploma behaald:* 
Relevante vooropleiding/diploma 2
Titel opleiding:
Afstudeerrichting:
Instelling:
Afstudeerjaar/Niet afgerond/Gestopt:
Diploma:


Diploma behaald:

Vrijstellingen

Raadpleeg de studiefiches op https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen > opleidingen > bachelor/master/al diploma > opleiding naar keuze > studieprogramma voor de correcte referenties.
Ik vraag vrijstelling aan voor volgende opleidingsonderdelen:

Aanvraag 1
Code (UA-GGW)  Opleidingsonderdeel  Docent  SP 


Ik vraag deze vrijstelling aan op basis van volgende behaalde creditbewijzen/getuigschriften (documenten achteraan dit formulier opladen aub):
Opleidingsonderdeel Docent Academiejaar SP Resultaat
         
         
         


Motivering/opmerkingen:
Wil je nog een aanvraag toevoegen?* 

Toe te voegen bijlagen (slechts 1 zip-bestand per categorie)

Voeg volgende documenten toe bij deze aanvraag. Let op! Er kan slechts 1 bestand per categorie worden opgeladen. Maak indien nodig een zip-bestand.
Kopie van diploma('s) van relevante opleiding(en):* 
Kopie van diplomasupplement(en) (officiële puntenlijst(en) met vermelding van de opleidingsonderdelen, ECTS en behaalde cijfers):* 
Officiële vakbeschrijving(en) van het opleidingsonderdeel(e)l(en) op basis waarvan je vrijstelling(en) vraagt:* 
Indien van toepassing: creditbewijzen

Bijkomende opmerkingen:

Indienen aanvraag

Let op:
 • Per student wordt per opleiding, per academiejaar slechts één aanvraagdossier voor vrijstellingen behandeld.
 • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.

 

Om je dossier te registreren moet je op ‘Verzenden’ drukken. Je ontvangt hierna binnen enkele minuten op het opgegeven e-mailadres een kopie van je ingediende aanvraag. Indien je deze mail niet ontvangt, is je aanvraag niet geregistreerd en dien je de procedure te herhalen!

 

Aanvragen ingediend uiterlijk 1 oktober 2019 worden uiterlijk 31 oktober 2019 beantwoord.
Aanvragen ingediend na 1 oktober 2019 en uiterlijk 14 februari 2020 worden uiterlijk 28 februari 2020 beantwoord.

De antwoorden worden verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

In geval van bijkomende vragen kan je ons bereiken op http://uahost.uantwerpen.be/helpdesk/ggw/ > Helpdesk met als onderwerp ‘VRIJSTELLINGEN’.
*  Verplichte velden
De Facultaire Onderwijsadministratie FGGW (STB-ggw@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de aanvragen van vrijstellingen. Deze gegevens worden bijgehouden tot na afloop van de activiteit. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.

Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.