Formulieren

Beste student

Dit is de verzamelpagina van alle elektronische formulieren van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Nadat je een formulier hebt ingevuld en verzonden met de knop onderaan, ontvang je een bevestigingse-mail.

Met vragen kan je terecht op de facultaire helpdesk.

Formulieren Letteren en Wijsbegeerte

Examens

  • Aanvraag inhaalexamen

Inschrijvingen en studieprogramma