Formulieren

Beste student

Dit is de verzamelpagina van alle elektronische formulieren van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Nadat je een formulier hebt ingevuld en verzonden met de knop onderaan, ontvang je een bevestigingse-mail.

Met vragen kan je terecht op de facultaire helpdesk.

Formulieren Letteren en Wijsbegeerte

Examens

 • Aanvraag inhaalexamen (afmelden examen)  (niet beschikbaar)

Inschrijvingen en studieprogramma

 • Aanmeldingsformulier schakel- en voorbereidingsprogramma MPC  (niet beschikbaar)
 • Aanvraag examencontract  (niet beschikbaar)
 • Creditcontract  (niet beschikbaar)
 • Doorbreken volgtijdelijkheid  (niet beschikbaar)
 • Extracurriculaire vakken
 • Intern beroep studievoortgangsbewaking  (niet beschikbaar)
 • Interuniversitair akkoord  (niet beschikbaar)
 • Masterproef combinatiestudenten  (niet beschikbaar)
 • Vrijstellingen  (niet beschikbaar)
 • Wijziging studieprogramma tweede semester (niet beschikbaar)
 • +66 studiepunten  (niet beschikbaar)