Aanvraagformulier voor studenten met een examencontract academiejaar 2016-2017

Algemene informatie

Een inschrijving voor een examencontract-diploma is een inschrijving voor een opleiding, zonder deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen omwille van werkvormen of finaliteit uitgesloten zijn van een examencontract. Deze opleidingsonderdelen kunnen na toelating (Aanvraagformulier voor studenten met een creditcontract) in een afzonderlijk creditcontract opgenomen worden.

Je kan inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen in een examencontract-credit met het oog op het behalen van creditbewijzen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen, zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten.

Uiterste datum aanvraag: vrijdag 5 oktober 2018

Ik kies voor een * 


Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Studentennummer
(indien reeds eerder ingeschreven aan de UAntwerpen)
E-mailadres *   
Telefoon * 
Was je reeds aan de UAntwerpen ingeschreven met een examencontract? * 
Diploma('s) en instelling(en) waar het diploma behaald werd

Opleidingsonderdelen die je dit academiejaar wil volgen en afleggen via examencontract (diploma of creditfinaliteit)

Code Titel opleidingsonderdeel Docent Opleiding + jaar SP
*  Verplichte velden
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (OnderwijsSecrFLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor onderwijsdoeleinden. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.