Aanvraagformulier voor studenten met een creditcontract academiejaar 2016-2017

Algemene informatie

De doelstelling van een creditcontract is het behalen van creditbewijzen via de deelname aan de onderwijsactiviteiten en de examens van één of meer opleidingsonderdelen.

De goedkeuring van de faculteit is steeds vereist vóór de inschrijving. Op dit formulier moet opgegeven worden voor welke opleidingsonderdelen u wil inschrijven.

Een inschrijving onder creditcontract kan niet stopgezet worden en er is geen terugbetaling mogelijk.

Uiterste datum aanvraag eerste semester: woensdag 5 oktober 2018

Persoonlijke gegevens

Naam:* 
Voornaam:* 
Rolnummer:
(indien reeds eerder ingeschreven aan de UAntwerpen)
E-mail:*   
Telefoon:* 
Was u reeds aan de UAntwerpen ingeschreven met een creditcontract?* 
Wenst u examens af te leggen van de opleidingsonderdelen in creditcontract?
Diploma('s) en instelling(en) waar het diploma behaald werd:

Opleidingsonderdelen die u dit academiejaar wil volgen en afleggen via credit

Code Titel opleidingsonderdeel Docent Opleiding + jaar SP

*  Verplichte velden