Doorbreken volgtijdelijkheid

Voor sommige vakken binnen een opleiding geldt volgtijdelijkheid. Bepaalde vakken kunnen pas worden opgenomen als een credit werd behaald voor een ander vak.
Onder bepaalde voorwaarden (en wanneer de student in zijn diplomajaar zit), kan beslist worden een uitzondering op deze regel toe te staan en de volgtijdelijkheid te doorbreken. 

Uiterste datum aanvraag: vrijdag 5 oktober 2018

Dit formulier is gesloten.