Doorbreken volgtijdelijkheid

Voor sommige vakken binnen een opleiding geldt volgtijdelijkheid. Bepaalde vakken kunnen pas worden opgenomen als een credit werd behaald voor een ander vak.
Onder bepaalde voorwaarden (en wanneer de student in zijn diplomajaar zit), kan beslist worden een uitzondering op deze regel toe te staan en de volgtijdelijkheid te doorbreken. 

Uiterste datum aanvraag: vrijdag 5 oktober 2018

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Studentennummer * 
E-mailadres *   
Telefoon * 

Aanvraag doorbreken volgtijdelijkheid

Opleiding * 
Opleidingsonderde(e)l(en) waarvoor je wenst in te schrijven * 
Kan je dit jaar je diploma behalen? * 
Motivatie * 
*  Verplichte velden
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (onderwijssecrflw@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de aanvragen 'doorbreken volgtijdelijkheid'. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.