Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken academiejaar 2016-2017

Algemene informatie

Dit formulier is bestemd voor studenten die opleidingsonderdelen willen volgen binnen hun curriculum die niet opgenomen zijn in de afstudeervereisten van de eigen opleiding. 
In concreto gaat het om: 

  • Vakken buiten de keuzelijst in de bachelors geschiedenis, taal- en letterkunde, wijsbegeerte of toegepaste taalkunde;
  • Keuzevakken uit andere masteropleidingen dan de eigen master.

Uiterste datum aanvraag: woensdag 24 februari 2018

Persoonlijke gegevens

Naam:* 
Voornaam:* 
Rolnummer:* 
E-mail:*   
Telefoon:* 

Opleiding* 

Extra-curriculaire vakken 2015-2016

Opleidingsonderdeel SP Opleiding Vakcode
       

Motivatie

*  Verplichte velden