Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken academiejaar 2016-2017

Algemene informatie

Dit formulier is bestemd voor studenten die opleidingsonderdelen willen volgen binnen hun curriculum die niet opgenomen zijn in de afstudeervereisten van de eigen opleiding. 

Concreet gaat het om: 

  • Vakken buiten de keuzelijst in de bachelors geschiedenis, taal- en letterkunde, wijsbegeerte of toegepaste taalkunde;
  • Keuzevakken uit andere masteropleidingen dan de eigen master.

Uiterste datum aanvraag: vrijdag 5 oktober 2018

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Studentennummer * 
E-mailadres *   
Telefoon * 

Opleiding * 

Extra-curriculaire vakken

Opleidingsonderdeel SP Opleiding Vakcode
       

Motivatie

*  Verplichte velden
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (OnderwijsSecrFLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor onderwijsdoeleinden. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.