Aanvraagformulier masterproef combinatiestudenten

Algemene informatie

Studenten die hun bachelor-, schakel- of voorbereidingsprogramma nog niet hebben afgerond, kunnen zich wel al inschrijven voor de masteropleiding, met een maximum van 66 studiepunten gespreid over beide opleidingen. Zij mogen echter de masterproef nog niet opnemen in hun programma. Studenten die hier toch een uitzondering op wensen te bekomen, vullen onderstaand formulier in.

Uiterste datum aanvraag

Dinsdag 1 oktober 2019

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Studentennummer * 
E-mailadres *   
Telefoon * 

Opleiding 1 * 

Opleiding 2 * 

Opleidingsonderdelen BA/SP/VP nog af te leggen

Motivatie * 

*  Verplichte velden
De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (OnderwijsSecrFLW@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens exclusief voor onderwijsdoeleinden. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil inzien, beperken, wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.