Aanvraag interuniversitair akkoord voor studenten van de faculteit Ontwerpwetenschappen

Algemene informatie

Studenten van de Faculteit Ontwerpwetenschappen kunnen mits motivering een keuzeopleidingsonderdeel uit het studieprogramma van een andere universitaire instelling van de Vlaamse of Franse gemeenschap kiezen in het kader van een interuniversitair akkoord. Ze nemen hiervoor contact op met de titularis van het opleidingsonderdeel en vragen toelating om deel te mogen nemen aan het opleidingsonderdeel. Deze toelating voegt de student toe aan dit formulier.
Het aangevraagde keuzeopleidingsonderdeel zal door de studentenadministratie worden toegevoegd aan het studieprogramma van de student na goedkeuring door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

De ontvangende universiteit kan de student verplichten tot een minimale registratie zonder bijkomende kosten. De student dient hiervoor contact op te nemen met de dienst inschrijvingen van de ontvangende universiteit.

Uiterste aanvraagdatum: voor een keuzeopleidingsonderdeel van het 1ste en 2de semester van 1 juli 2018 tot en met 15 oktober 2018 en voor een inschrijving na 15 oktober 2018 met een keuzeopleidingsonderdeel uit het 2de  semester van 15 januari 2019 tot en met 21 februari 2019.

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Geboortedatum * 
Rolnummer * 
Telefoon- of gsmnummer * 
UA e-mailadres *    
Opleiding waarvoor je bent ingeschreven aan UA * 

Gegevens keuzeopleidingsonderdeel (keuzeOO) uit een andere instelling

naam universiteit*  naam opleiding*  studiegidsnummer*  studiepunten*  naam keuzeOO*  naam titularis* 

Motivering bij de selectie van een keuzeopleidingsonderdeel uit een andere instelling:*

Bijvoegen cursusinformatie van keuzeopleidingsonderdeel uit een andere instelling

Bijvoegen toelating tot deelname aan opleidingsonderdeel van andere universitaire instelling
*  
*  Verplichte velden
Faculteit Ontwerpwetenschappen, studsec.ow@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de onderwijsadministratie. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.