Voorafgaandelijke toelating tot inschrijving CREDITCONTRACT

Algemene informatie

Wil je (her)inschrijven met een creditcontract dan dien je voorafgaandelijk toelating te vragen aan de faculteit. Let op, een inschrijving onder deze contractvorm kan niet worden stopgezet!

Uiterste aanvraagdatum: van 1 juli 2018 tot en met donderdag 13 oktober 2018 (of van 15 januari 2019 tot en met 13 februari 2019 voor een inschrijving tweede semester).

Gelieve de informatie over inschrijving met creditcontract te raadplegen op de OW helpdesk om dit formulier correct in te vullen.

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Rolnummer
(indien reeds ingeschreven aan UA)
Straat * 
Huisnummer * 
Postcode * 
Gemeente * 
Telefoon- of gsmnummer * 
E-mailadres/UA e-mailadres *    
Opleiding waarvoor je wenst in te schrijven onder creditcontract * 
Reeds behaalde diploma('s)


Kopie van diploma toevoegen


Oefen je op dit ogenblik een beroep uit? Zo ja, welk beroep? En voor welk bedrijf of instelling?


Vergeet je niet te registreren als werkstudent bij Centrum WeSt: www.uantwerpen.be/west

Vermeld hieronder de opleidingsonderdelen (OO) waarvoor je wenst in te schrijven via creditcontract

Code OO studiegids Naam OO Studiepunten

Indien van toepassing, vermeld hieronder de opleidingsonderdelen (OO) waarvoor je bijkomend wenst in te schrijven via diplomacontract.

Code OO studiegids Naam OO Studiepunten

Motivering bij voorafgaandelijke toelating tot inschrijving *


*  
*  Verplichte velden
Faculteit Ontwerpwetenschappen, studsec.ow@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de onderwijsadministratie. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.