Faculteit Ontwerpwetenschappen - Formulier Overmacht en gewettigde afwezigheid tijdens examens

(Zie onderwijs- en examenreglement UAntwerpen, art. 14.2 en zie facultaire richtlijnen voor studenten)

Een student die tijdens de examenperiode wegens overmacht verhinderd is aan één of meer examens deel te nemen, meldt zijn afwezigheid ten laatste op de dag van het examen zelf via dit webformulier.
Het bewijsstuk wordt opgeladen in dit webformulier. De student moet ten laatste de eerstvolgende werkdag na zijn geldige afwezigheidsperiode het origineel bewijsstuk indienen op de studentenadministratie (Mutsaardstraat 29, onthaal).

Geen origineel bewijsstuk = geen mogelijkheid tot inhaalexamen! Een dixitattest of post-factumattest wordt niet aanvaard als bewijsstuk.

Voor een inhaalexamen kan de student geen beroep doen op overmacht. In de faculteit Ontwerpwetenschappen wordt voor sommige deelopleidingsonderdelen geen tweede zittijd aangeboden. Deze informatie vindt de student terug in de studieprogramma’s.

Een student die niet wenst deel te nemen aan een examen kan zich tijdens de betrokken examenperiode verontschuldigen voor een examen via de SisA selfservice voor studenten > studieprogramma > aanvragen > examens > verontschuldigen voor een examen. Een verontschuldiging voor een examen geeft geen recht tot een inhaalexamen.

Na de bevestiging kan een student de verontschuldiging niet meer zelf aanpassen via de SisA selfservice voor studenten. Indien een student alsnog het examen wenst af te leggen dan verwittigt hij ten laatste op de dag voor het examen de faculteit via de helpdesk FOW.

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
E-mailadres UAntwerpen *    
Rolnummer *  
Opleiding * 
Afwezigheid * 
Begindatum afwezigheidsperiode * 
Einddatum afwezigheidsperiode * 
Opladen bewijsstuk * 


Afwezigheid tijdens permanente evaluatie

Ik wens mijn afwezigheid tijdens permanente evaluatie door te geven * 

Afwezigheid tijdens examens

Ik wens mijn afwezigheid tijdens examens door te geven * 
*  Verplichte velden