Formulier Interuniversitair akkoord voor externe studenten

Studenten van een andere universitaire instelling kunnen mits motivering één of meerdere opleidingsonderdelen uit een studieprogramma van de Faculteit Ontwerpwetenschappen kiezen. Ze nemen hiervoor contact op met de titularis van het opleidingsonderdeel en vragen toelating om deel te mogen nemen aan het opleidingsonderdeel. Deze toelating voegt de student toe bij dit formulier. Daarnaast voegt de student ook nog de toelating tot deelname aan het interuniversitair akkoord van de eigen instelling toe.

Na goedkeuring door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen ontvangt de student een toelating tot registratie aan de Universiteit Antwerpen. Met deze toelating meldt de student zich aan bij de dienst inschrijven van de UAntwerpen, Lange St-Annastraat 7, 2000 Antwerpen. Daarna zal de student de mogelijkheid hebben om zich via zijn SisA selfservice in te schrijven voor het goedkeurde opleidingsonderdeel.

Uiterste aanvraagdatum: voor een opleidingsonderdeel van het 1ste en 2de semester van 1 juli 2018 tot en met 15 oktober 2018 en voor een inschrijving na 15 oktober 2018 met een opleidingsonderdeel uit het 2de semester van 15 januari 2019 tot uiterlijk 21 februari 2019.

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Geboortedatum * 
Adres * 
Telefoon- of gsmnummer * 
E-mailadres *    
Instelling * 

Gegevens opleidingsonderdeel aan de faculteit Ontwerpwetenschappen

naam opleiding*  studiegidsnummer*  studiepunten*  naam OO*  naam titularis* 

Motivering bij de selectie van één of meerdere opleidingsonderdelen:* 

Bijvoegen toelating van de titularis tot deelname aan het opleidingsonderdeel

Bijvoegen toelating tot deelname aan interuniversitair akkoord van de eigen instelling
*  
*  Verplichte velden
Faculteit Ontwerpwetenschappen, studsec.ow@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de onderwijsadministratie. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.