Formulier Interuniversitair akkoord voor externe studenten

Studenten van een andere universitaire instelling kunnen mits motivering één of meerdere opleidingsonderdelen uit een studieprogramma van de Faculteit Ontwerpwetenschappen kiezen. Ze nemen hiervoor contact op met de titularis van het opleidingsonderdeel en vragen toelating om deel te mogen nemen aan het opleidingsonderdeel. Deze toelating voegt de student toe bij dit formulier. Daarnaast voegt de student ook nog de toelating tot deelname aan het interuniversitair akkoord van de eigen instelling toe.

Na goedkeuring door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen ontvangt de student een toelating tot registratie aan de Universiteit Antwerpen. Met deze toelating meldt de student zich aan bij de dienst inschrijven van de UAntwerpen, Lange St-Annastraat 7, 2000 Antwerpen. Daarna zal de student de mogelijkheid hebben om zich via zijn SisA selfservice in te schrijven voor het goedkeurde opleidingsonderdeel.

Uiterste aanvraagdatum: voor een opleidingsonderdeel van het 1ste en 2de semester van 1 juli 2017 tot en met 15 oktober 2017 en voor een inschrijving na 15 oktober met een opleidingsonderdeel uit het 2de semester van 15 november 2017 tot uiterlijk 21 februari 2018.

De aanvraagperiode werd afgesloten. Je kan momenteel geen aanvraagformulier meer indienen.