Aanvraag keuzeopleidingsonderdeel van een andere opleiding aan de UAntwerpen

Algemene informatie

Studenten kunnen mits motivering een keuzeopleidingsonderdeel uit het studieprogramma van een andere opleiding aan de Universiteit Antwerpen kiezen. Ze nemen hiervoor contact op met de titularis van het opleidingsonderdeel en vragen toelating om deel te mogen nemen aan het opleidingsonderdeel.

Het aangevraagde keuzeopleidingsonderdeel zal door de studentenadministratie worden toegevoegd aan het studieprogramma van de student na goedkeuring door de voorzitter van de onderwijscommissie van de eigen opleiding.

Uiterste aanvraagdatum: voor een keuzeopleidingsonderdeel van het 1ste en 2de semester van 1 juli 2018 tot en met 23 oktober 2018 en voor een inschrijving na 15 oktober 2018 met een keuzeopleidingsonderdeel uit het 2de  semester vanaf 15 januari 2019 tot uiterlijk 28 februari 2019.

De aanvraagperiode start op 01/07/2018. Je kan momenteel nog geen aanvraagformulier indienen.