Voorafgaandelijke toelating tot inschrijving OPLEIDINGEN COMBINEREN

Algemene informatie

Wil je opleidingen combineren dan dien je voorafgaandelijk toelating te vragen aan de faculteit.

Uiterste aanvraagdatum: van 1 juli 2018 tot en met 13 oktober 2018 (of van 15 januari 2019 tot en met 13 februari 2019 voor een inschrijving tweede semester).

Gelieve de informatie over opleidingen combineren te raadplegen op de helpdesk OW om dit formulier correct in te vullen.

P.s.: inschrijven voor een opleiding kan uiterlijk tot en met 14 oktober 2018 (voor nieuwe studenten in het 2de semester van 15 januari 2019 tot en met 14 februari 2019). Indien je je later aanmeldt, neem je contact op met de studietrajectbegeleider mevr. Sabine De Clercq.

De aanvraagperiode start op 01/07/2018. Je kan momenteel nog geen aanvraagformulier indienen.