Voorafgaandelijke toelating tot inschrijving VOORBEREIDINGSPROGRAMMA

Algemene informatie

Wil je inschrijven voor een voorbereidingsprogramma maar voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden dan dien je voorafgaandelijk toelating te vragen aan de faculteit.

Uiterste aanvraagdatum: van 1 juli 2018 tot en met 13 oktober 2018 (of van 15 januari 2019 tot en met 13 februari 2019 voor een inschrijving tweede semester).

Gelieve de informatie over inschrijving schakelprogramma zonder rechtstreekse toelating te raadplegen op de helpdesk OW om dit formulier correct in te vullen.

P.S.: inschrijven voor een opleiding kan uiterlijk tot en met 14 oktober 2018 (voor nieuwe studenten in het 2de semester van 15 januari 2019 tot en met 14 februari 2019).

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Rolnummer
(indien reeds ingeschreven aan UA)
Straat * 
Huisnummer * 
Postcode * 
Gemeente * 
Telefoon- of gsmnummer * 
E-mailadres/UA e-mailadres *    
Opleiding * 
Reeds behaalde diploma('s)


Kopie van diploma toevoegen


Oefen je op dit ogenblik een beroep uit? Zo ja, welk beroep? En voor welk bedrijf of instelling?


Vergeet je niet te registreren als werkstudent bij Centrum WeSt: www.uantwerpen.be/west

Ik wens mij in te schrijven voor volgende opleidingsonderdelen (OO)

Code OO studiegids Naam OO Studiepunten

Motivering bij voorafgaandelijke toelating tot inschrijving:*


*  
*  Verplichte velden
Faculteit Ontwerpwetenschappen, studsec.ow@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de onderwijsadministratie. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.