Aanvraag wijziging studieprogramma 2017–2018

Algemene informatie

Volgens het onderwijs- en examenreglement 2017-2018, artikel 5.2.1, 5.3.1 en 5.3.6. kan in uitzonderlijke gevallen een wijziging van het studieprogramma worden toegestaan:

  • een éénmalige wijziging na goedkeuring van het studieprogramma;
  • ingevolge onverenigbaarheden die na 31 oktober worden vastgesteld in de collegeroosters van het tweede semester;
  • ingevolge studieadvies op basis van de examenresultaten van het 1ste semester;
  • ingevolge een inschrijving voor het tweede semester.

Uiterste aanvraagdatum: voor opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de semester tot en met 23 oktober 2017 en voor opleidingsonderdelen van het 2de  semester van 15 november 2017 tot uiterlijk 28 februari 2018.

De aanvraagperiode start op 01/09/2018. Je kan momenteel nog geen aanvraagformulier indienen.