Aanvraag wijziging studieprogramma

Algemene informatie

Volgens het onderwijs- en examenreglement , artikel 5.2.1, 5.3.1 en 5.3.6. kan in uitzonderlijke gevallen een wijziging van het studieprogramma worden toegestaan:

  • een éénmalige wijziging na goedkeuring van het studieprogramma;
  • ingevolge onverenigbaarheden die na 31 oktober worden vastgesteld in de collegeroosters van het tweede semester;
  • ingevolge studieadvies op basis van de examenresultaten van het 1ste semester;
  • ingevolge een inschrijving voor het tweede semester.

Uiterste aanvraagdatum: voor opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de semester tot en met 23 oktober 2018 en voor opleidingsonderdelen van het 2de  semester van 15 januari 2019 tot uiterlijk 28 februari 2019.

Persoonlijke gegevens

Naam * 
Voornaam * 
Geboortedatum * 
Rolnummer * 
Telefoon- of gsmnummer * 
UA e-mailadres *    
Opleiding waarvoor je bent ingeschreven aan UA * 

Ik wens mij uit te schrijven voor volgend opleidingsonderdeel (OO) (indien van toepassing)

studiegidsnummer naam OO studiepunten

Ik wens volgend opleidingsonderdeel (OO) toe te voegen (indien van toepassing)

studiegidsnummer naam OO studiepunten

Motivering bij wijziging studieprogramma:*

 


*  
*  Verplichte velden
Faculteit Ontwerpwetenschappen, studsec.ow@uantwerpen.be, verzamelt deze persoonsgegevens voor de onderwijsadministratie. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.