2017-2018 Aanvragen examencontract-diploma

Algemene informatie

Het doel van het examencontract-diploma is het behalen van een diploma voor een opleiding zonder deelname aan de onderwijsactiviteiten of ondersteuning vanwege de universiteit. Je ontvangt geen studentenkaart en krijgt als enige faciliteit toegang tot de voorziene elektronische platformen. De examens, evaluaties en beoordelingen bij een examencontract omvatten dezelfde leerstof en voorwaarden als in het regulier onderwijs.

Je dient voor deze inschrijving te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding. Hou er rekening mee dat niet alle opleidingsonderdelen in aanmerking komen voor inschrijving met een examencontract-diploma. (Voor opleidingsonderdelen uitgesloten van examencontract dient een creditcontract te worden afgesloten.)

Voor een inschrijving met examencontract-diploma is altijd de toelating van de faculteit vereist, ook in het geval van een herinschrijving. In de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschaappen is de Instantie Bijzondere Inschrijvingen en Studievoortgangsbewaking (IBIS) bevoegd.

Deadlines

Uiterlijk 22 september 2017
Aanvragen m.b.t. jaarvakken en opleidingsonderdelen van het eerste en tweede semester.
Deze aanvragen worden uiterlijk 20 oktober 2017 beantwoord via het opgegeven emailadres.

Uiterlijk 1 februari 2018
Aanvragen m.b.t. opleidingsonderdelen van het tweede semester
Deze aanvragen worden uiterlijk 14 februari 2018 beantwoord via het opgegeven emailadres.

Afspraken

Hou rekening met de volgende afspraken:
  • Je mag slechts één dossier voor examencontract-diploma indienen per opleiding per academiejaar. Denk dus vooraf grondig na over het examencontract-diploma dat je wil afsluiten.
  • Indien je toelating krijgt tot inschrijving met een examencontract-diploma, word je verplicht om in te schrijven voor de toegekende opleidingsonderdelen. Laat je – in geval van twijfel – vóór het indienen van het formulier bijstaan in het maken van je keuze.
  • Een inschrijving onder examencontract-diploma kan niet stopgezet worden. Er is bijgevolg ook geen terugbetaling mogelijk.
  • Je aanvraag kan geheel of gedeeltelijk geweigerd worden. Een afwijzing wordt steeds gemotiveerd.
  • Enkel tijdig en correct ingevulde formulieren kunnen ontvankelijk worden verklaard.

Vragen

Met vragen over examencontracten en dit webformulier in het bijzonder kan je terecht op de Helpdesk (www.uantwerpen.be/ti > Helpdesk TI) met als onderwerp ‘EXAMENCONTRACT’.

Persoonsgegevens

Naam:* 
Voornaam:* 
Straat + nr.:* 
Postcode:* 
Gemeente:* 
Land:* 
Telefoonnummer:* 
E-mailadres
(UAntwerpen e-mailadres indien je hierover beschikt):*   
Rolnummer:* 
(Vul je rijksregisternummer in wanneer je nog geen rolnummer hebt.)
Was je reeds eerder aan de UAntwerpen ingeschreven met een examencontract?* 
Is dit je enige inschrijving aan de UAntwerpen in het academiejaar 2017-2018?* 
Is dit je enige inschrijving in het hoger onderwijs in het academiejaar 2017-2018?* 
Omschrijf (kort) je andere inschrijving(en):
Over hoeveel leerkrediet beschik je bij de start van het academiejaar 2017-2018?* 

Aanvraag

De opleidingsonderdelen vind je terug in de studiegids: www.uantwerpen.be/ti > opleidingen. Kijk vooraf per opleidingsonderdeel goed na wat de inschrijvingsvereisten en contractrestricties zijn.

Ik wens mij voor het academiejaar 2017-2018 in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen met een examencontract-diploma voor volgend(e) opleidingsonderde(e)l(en) van de faculteit TI:
Studiegidsnr. Opleidingsonderdeel Docent SP
Aanvraag 1        
Aanvraag 2        
Aanvraag 3        
Aanvraag 4        
Aanvraag 5        
Aanvraag 6        

Indienen aanvraag

Om je dossier te registreren moet je op ‘Verzenden’ drukken. Je ontvangt hierna binnen enkele minuten op het opgegeven e-mailadres een kopie van je ingediende aanvraag. Indien je deze mail niet ontvangt, is je aanvraag niet geregistreerd en dien je de procedure te herhalen!  
*  Verplichte velden
De Facultaire Onderwijsadministratie FTI (onderwijs.fti@uantwerpen.be, 03 265 19 00) verzamelt deze persoonsgegevens voor de aanvragen van examencontracten. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.
Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.