2017-2018 Aanvraag verkorte bachelor

Algemene informatie

De verkorte bachelor is een bachelor met studieduurverkorting. Deze verkorte bachelor is toegankelijk voor studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals opgenomen op de volgende website www.uantwerpen.be/ti  > opleidingen.

Studenten die zich rechtstreeks bij de Centrale Studentenadministratie aanmelden voor inschrijving in de bachelor, dienen zich in de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen nog te laten registreren als verkorte bachelor. Dit gebeurt aan de hand van dit webformulier.

Deadlines

Uiterlijk 22 oktober 2017
Deze aanvragen worden uiterlijk 20 november 2017 beantwoord.

Uiterlijk 15 februari 2018
Deze aanvragen worden uiterlijk 28 februari 2018 beantwoord.

Vragen

Vragen over dit webformulier kan je stellen via de Helpdesk (www.uantwerpen.be/ti > Helpdesk TI) met als onderwerp ‘VERKORTE BACHELOR’.

Persoonsgegevens

Naam:* 
Voornaam:* 
Straat + nr.:* 
Postcode:* 
Gemeente:* 
Land:* 
Telefoonnummer:* 
E-mailadres
(UAntwerpen e-mailadres indien je hierover beschikt):*   
Rolnummer:* 
(Vul je rijksregisternummer in wanneer je nog geen rolnummer hebt.)

Vooropleiding/diploma

Relevante vooropleiding/diploma 1*
Titel opleiding:* 
Afstudeerrichting:* 
Instelling:* 
Diploma:* 

Diploma behaald:* 
Nog een vooropleiding/diploma toevoegen?* 

Gewenste verkorte bachelor in de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen in het academiejaar 2017-2018Kies je richting:* 
Over hoeveel leerkrediet beschik(te) je bij de start van het academiejaar 2017-2018?* 

Toe te voegen bijlagen

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n):
  • Verplichte bijlagen: relevante diploma('s), officiële diplomasupplement(en) (incl. overzicht opleidingsonderdelen met studiepunten en resultaten)
  • Facultatief:

Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier ter toelating behandeld.
  • Enkel tijdig ingediende aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
Om je dossier te registreren moet je op ‘Verzenden’ drukken. Je ontvangt hierna binnen enkele minuten op het opgegeven e-mailadres een kopie van je ingediende aanvraag. Indien je deze mail niet ontvangt, is je aanvraag niet geregistreerd en dien je de procedure te herhalen!

 
*  Verplichte velden
De Facultaire Onderwijsadministratie FTI (onderwijs.fti@uantwerpen.be, 03 265 19 00) verzamelt deze persoonsgegevens voor de aanvragen van verkorte bachelor. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres.
Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.