2017-2018 Deelevaluaties - geen deelname (afwezigheid)

Dit formulier is enkel van toepassing voor niet-deelname aan deelevaluaties - zie “Reglement/Procedure Deelevaluaties – geen deelname (afwezigheid)” op Blackboard – Mijn organisaties - Facultaire onderwijsadministratie – Reglementen/Procedures.

Voor niet-deelname aan examens verwijzen we naar “17-18 Verplaatsen examen (omwille van zwaarwichtige omstandigheden tijdens de blok- en/of examenperiode)”

Deelevaluaties zijn evaluaties buiten de examenreeksen van januari, juni of september, met uitzondering van evaluaties die het enige evaluatiemoment zijn voor het verplichte onderdeel van het opleidingsonderdeel (bv. de verdediging van een projectwerk als enige evaluatie van het opleidingsonderdeel ‘project’, of een labotoets op het einde van een laboreeks als onderdeel van een opleidingsonderdeel met theorie en practicum).

De student vraagt aan de betrokken docent of hij/zij het evaluatiemoment op een andere datum kan inhalen.

De docent bekijkt de mogelijkheid tot het inhalen van de deelevaluatie op voorwaarde dat je afwezigheid tijdig en correct werd gemeld:
  • Je meldt je afwezigheid ten laatste op de dag van het evaluatiemoment, bij voorkeur voor de aanvang ervan.
  • Het bewijsstuk (een geldig afwezigheidsbewijs zoals een doktersattest) wordt verplicht opgeladen bij het webformulier zodat de onderwijsadministratie op het moment van je afmelding beschikt over een kopie (scan of foto) van je attest.
  • Het originele attest dien je verplicht te tonen aan de betrokken docent op het moment van het inhaalmoment van de deelevaluatie.
Let wel: Indien je geen kopie ontvangt van registratie, dan is jouw aanvraag niet geldig.

Vragen in dit verband kan je richten tot de facultaire helpdesk: www.uantwerpen.be/ti > Helpdesk.

Persoonsgegevens

Naam:* 
Voornaam:* 
Rolnummer:*  
E-mailadres UAntwerpen:*   
Opleidingsgraad:* 
Opleiding/Afstudeerrichting:* 
Opleidingsonderdeel:* 
Studiegidsnummer:* 
Deelevaluatie:* 
Reden:* 

Opmerkingen

Indienen aanvraag

Om je dossier te registreren moet je op ‘Verzenden’ drukken. Je ontvangt hierna binnen enkele minuten op het opgegeven e-mailadres een kopie van je ingediende aanvraag. Indien je deze mail niet ontvangt, is je aanvraag niet geregistreerd en dien je de procedure te herhalen!  
*  Verplichte velden