2017-2018 Stages

Beste student

Via dit formulier start je het proces om je stagedossier in orde te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen de medewerkers van de onderwijsadministratie de stagedocumenten voorbereiden.

Gelieve onderstaande informatie grondig na te lezen, alvorens het webformulier in te vullen.

Stagedocumenten

Een volledig stagedossier bestaat uit onderstaande, noodzakelijke documenten:

1. Stageovereenkomst                                                                                        Beschrijft doel, duurtijd, verplichtingen stagegever en stagiair, intellectuele eigendomsrechten enz.
2. Stagerooster     Begin- en einddatum, dag- en uurrooster
3. Risicoanalyse   Risico's en preventiemaatregelen stageplaats
4. Werkpostfiche Formele bevestiging van 'onthaal op de werkplek' (= uitleg over exacte taken, risico's, preventiemaatregelen, noodprocedure, …)

Deadlines

Start stage in… Indienen aanvraagformulier ten laatste
1e semester                     5 weken voor start van stage
2e semester op woensdag 15 november 2017
Zomer 2017 zie communicatie via Blackboard

De faculteit ziet het als jouw verantwoordelijkheid om alle documenten tijdig in orde te krijgen. Als je documenten niet in orde zijn bij het begin van de stage, gaat je stage NIET van start.

Richtlijnen

Op Blackboard (Mijn organisaties > Facultaire onderwijsadministratie – TI > Stage) kan jij bijkomende richtlijnen vinden omtrent de stageprocedure. Lees deze grondig door.

Bij verdere vragen kan je steeds terecht bij de helpdesk TI (www.uantwerpen.be/ti > Helpdesk).
Telefonisch zijn we bereikbaar op 03 265 19 00.

Naam * 
Voornaam * 
Rolnummer *  
E-mailadres UAntwerpen *   
Telefoonnummer * 
Type opleiding * 
Afstudeerrichting * 
Titel master- of bachelorproef *  
Stageperiode
Startdatum * 
Einddatum * 
Type stage
Opmerkingen
*  Verplichte velden