Aanvraagformulier Toelating tot inschrijving Creditcontract / Examencontract

De deadline om deze aanvraag in te dienen, is verstreken. Aanvragen voor semester 2 / volgend academiejaar kan je indienen vanaf 01/12/2018.