Aanvraagformulier Toelating tot inschrijving Creditcontract / Examencontract

Persoonsgegevens

Naam * 
Voornaam * 
Studentennummer (als je al eens eerder was ingeschreven aan UAntwerpen)
E-mailadres *   
GSM * 
Rijksregisternummer * 
Correspondentieadres:
Straat * 
Nr. * 
Bus:
Postcode * 
Gemeente * 
Land * 
Huidige stand van je leerkrediet * 

Vooropleiding

Hoogst behaalde diploma * 
Upload een kopie van je diploma * 
Instelling * 
Diploma behaald op

Aanvraag tot inschrijving onder 
*  Verplichte velden
De Faculteit Wetenschappen, verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van de analyse van studievoortgang binnen haar opleidingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot bij de aanvang van het academiejaar volgend op het jaar van uw aanvraag. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op formulieren.wetenschappen@uantwerpen.be.