Aanvraagformulier Vrijstelling

Persoonsgegevens

Naam * 
Voornaam * 
Studentennummer (als je al eens eerder was ingeschreven aan UAntwerpen)
E-mailadres *   
GSM * 
Correspondentieadres
Straat * 
Nr. * 
Bus:
Postcode * 
Gemeente * 
Land * 

Opleiding

Kies je opleiding * 

Aanvraag vrijstellingen

Ik vraag vrijstellingen aan op basis van het feit dat ik de volgende opleiding geheel of gedeeltelijk met succes heb afgelegd
Opleiding * 
Instelling * 
Studie gestart in academiejaar * 
Diploma behaald op
Ik vraag vrijstelling aan voor *
  Titel*  Code*  Docent*  Aantal studiepunten*  Aanvraag op basis van het gevolgde opleidingsonderdeel:*  Gevolgde studiepunten*  Motivering* 
Aanvraag1

Voeg volgende documenten toe bij deze aanvraag
een kopie van je diplomasupplement of een officieel creditbewijs voor de opleidingsonderdelen waarop je aanvraag is gebaseerd * 
de officiële vakbeschrijving van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je vrijstelling vraagt * 
andere informatie over de inhoud van het opleidingsonderdeel (inhoudstafel cursus, overzicht ver-schillende topics, …) * 
Wil je nog een ander opleidingsonderdeel toevoegen? * 
*  Verplichte velden
De Faculteit Wetenschappen, verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van de analyse van studievoortgang binnen haar opleidingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot bij de aanvang van het academiejaar volgend op het jaar van uw aanvraag. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op formulieren.wetenschappen@uantwerpen.be.