Aanvraagformulier Toelating tot inschrijving onder interuniversitair akkoord voor externe studenten

De deadline om deze aanvraag in te dienen, is verstreken. Vanaf 01/12/2018 kan je aanvragen indienen voor het tweede semester / volgend academiejaar.