Aanvraagformulier Toelating tot inschrijving onder interuniversitair akkoord voor externe studenten

Persoonsgegevens

Naam * 
Voornaam * 
Rolnummer (als je al eens eerder was ingeschreven aan UAntwerpen)
E-mailadres *   
GSM * 
Rijksregisternummer * 
Correspondentieadres:
Straat * 
Nr. * 
Bus
Postcode * 
Gemeente * 
Land * 

Opleiding

Thuisinstelling * 
Opleiding * 

Opleidingsonderdelen:

Ik wens onder interuniversitair akkoord in te schrijven in volgende opleidingsonderdelen van de Faculteit Wetenschappen *
Titel Code Studiepunten
     


Ik wens deze opleidingsonderdelen om volgende redenen op te nemen * 

Documenten

Voeg volgend document toe aan je aanvraag
Overzicht van de door jou gevolgde opleidingsonderdelen en behaalde punten * 
*  Verplichte velden
De Faculteit Wetenschappen, verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van de analyse van studievoortgang binnen haar opleidingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot bij de aanvang van het academiejaar volgend op het jaar van uw aanvraag. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op formulieren.wetenschappen@uantwerpen.be.