Aanvraagformulier Toelating tot combinatie

De deadline om deze aanvraag in te dienen, is verstreken. Aanvragen voor semester 2 kan je indienen vanaf 01/12/2019.
Aanvragen voor academiejaar 2020-2021 kan je indienen vanaf mei 2020.