Aanvraagformulier Toelating tot combinatie

Persoonsgegevens

Naam * 
Voornaam * 
Studentennummer (als je al eens eerder was ingeschreven aan UAntwerpen)
E-mailadres *   
GSM * 
Correspondentieadres:
Straat * 
Nr. * 
Bus
Postcode * 
Gemeente * 
Land * 

Aanvraag tot combinatie van

Huidige opleiding * 
Instelling * 
Ik moet volgende opleidingsonderdelen nog afwerken, voor een totaal van studiepunten 
Vermeld bij 'Titel' ook S1 voor eerste semester of S2 voor tweede semester
Titel Code Studiepunten
     

Huidige stand van je leerkrediet * 
Ik wens deze opleiding te combineren met * 
voor (aantal) studiepunten  
Ik wil graag volgende opleidingsonderdelen opnemen
Vermeld bij 'Titel' ook S1 voor eerste semester of S2 voor tweede semester
Titel Code Studiepunten
     

Ik vraag deze combinatie om volgende redenen aan * 
*  Verplichte velden
De Faculteit Wetenschappen, verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van de analyse van studievoortgang binnen haar opleidingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot bij de aanvang van het academiejaar volgend op het jaar van uw aanvraag. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op formulieren.wetenschappen@uantwerpen.be.