Aanvraagformulier Toelating tot inschrijving academiejaar

Persoonsgegevens

Voornaam:* 
Naam:* 
Rolnummer (als je al eens eerder was ingeschreven aan UAntwerpen):
E-mailadres:*   
GSM:* 
Correspondentieadres:
Straat:* 
Nr.:* 
Bus:
Postcode:* 
Gemeente:* 

Vooropleiding

Hoogst behaalde diploma:* 
Instelling:* 
Diploma behaald op:

Aanvraag tot inschrijving in:

Duid aan:* 


Ik wens deze opleiding:*  te volgen.
Motiveer hier waarom je in deze opleiding wenst in te schrijven:* 

Documenten

Voeg volgende documenten toe aan je aanvraag
Kopie van je diploma:* 
Kopie van je diplomasupplement of overzicht van de door jou gevolgde vakken en behaalde punten:* 
Samenvatting van je eindwerk:* 
Andere nuttige documenten die je verzoek kunnen staven. Het kan hierbij gaan om een meer uitvoerige toelichting, medische attesten, een staving van het eventueel statuut als werkstudent, een advies van een medewerker van de dienst Studieadvies en studentenbegeleiding of de Soci-ale dienst, ...
*  Verplichte velden
IMDO, verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van de studietrajectbegeleiding voor de opleidingen van IMDO. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.