"Ik vind het belangrijk dat mijn werk maatschappelijk relevant is."

Nele Dutry is stafmedewerker bij het Departement Universiteit & Samenleving.

“Voor kansarme of allochtone jongeren is verder studeren vaak niet vanzelfsprekend. De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen organiseert daarom al verschillende jaren het Tutoraat en het Klimop! project. In het Tutoraat project geven universiteits- en hogeschoolstudenten wekelijks bijlessen aan leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar. In het project Klimop! gaan studenten op schoolbezoek om te vertellen over hun ervaringen in het hoger onderwijs.
 
“Als coördinator voor deze twee projecten werk ik niet op een eilandje. Mijn werking is ingebed in een breder kader van diversiteitsbeleid aan de universiteit, binnen het Departement Universiteit & Samenleving. Mijn corebusiness situeert zich bij de instroom van kansarme en allochtone jongeren, maar collega’s werken aan o.a.  gender, beleid, doorstroom van leerbedreigde studenten, oprichting van een kinderdagverblijf,… Het geeft veel voldoening om te kunnen zien dat je met iets maatschappelijk relevant bezig bent, dat vind ik heel belangrijk.”
 
“Het contact met mijn collega’s van het Departement Universiteit & Samenleving is uitstekend. Ons departement bestaat uit verschillende afdelingen, maar er is veel kruisbestuiving tussen de verschillende entiteiten. We werken bijvoorbeeld samen rond wetenschapscommunicatie en gebruiken elkaars expertise ook voor andere projecten. We springen regelmatig binnen in elkaars bureau, zo blijf je op de hoogte van de zaken waarmee iedereen bezig is. Je kan gemakkelijk eens samen brainstormen of om raad vragen bij andere collega’s. Het is heel fijn om in een team te werken waar je steeds op kan terugvallen. ”