Rijksregisternummer aanvragen

Om als buitenlander in België te kunnen werken, heb je een identificatie nummer voor de sociale zekerheid (INSZ) nodig. Dit nummer krijg je automatisch na registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken van je woonplaats, of na aanmelding bij een ziekenfonds. 

Het rijksregisternummer of BIS nummber heb je nodig om loon te ontvangen en sociale zekerheidsrechten op te bouwen.

De structuur van het Rijksregisternummer is JJMMDD-nnn-cc :

  • JJ = twee cijfers van je geboortejaar
  • MM = twee cijfers van je geboortemaand
  • DD = twee cijfers van je geboortedag
  • nnn = volgnummer (onpaar voor mannen, paar voor vrouwen)
  • cc = controlegetal

Als je bijvoorbeeld geboren bent op 6 mei 1966, dan zal je rijksregister- en INSZ-nummer beginnen met 660506.

Personen met een Niet-Belgische nationaliteit krijgen een BIS nummer toegekend. Dit nummer heeft dezelfde structuur als het rijksregisternummer, maar het derde en vierde cijfer van de geboortemaand worden vermeerderd met 40 indien het geslacht gekend is op het moment van toekenning van het nummer, of vermeederd met 20 indien het geslacht niet gekend is op het moment van toekenning van het nummer.

Als je bijvoorbeeld geboren bent op 6 mei 1966, dan zal je BIS nummer beginnen met 664506.

Informeer je dossierbeheerder van de UAntwerpen wanneer je het definitieve rijksregisternummer toegekend hebt gekregen door een kopie van je verblijfsdocument te mailen.

Contact

International Staff Office Campus Middelheim - gebouw C
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 265 31 49
int.staff@uantwerpen.be