Fiscaliteit

Als werknemer word je belast in het land waar je prestaties uitgevoerd worden. Hierop bestaan echter uitzonderingen. Doctoraatsstudenten kunnen vrijgesteld worden van belastingen, maar ook buitenlandse hoogleraren en postdoctoraal navorsers met subsidie kunnen van bepaalde belastingvrije tewerkstellingen genieten indien ze een woonplaats hebben in een ander land dan België.

Wanneer je in België tewerkgesteld wordt, en je ontvangt geen belastingaangifte, ben je verplicht deze zelf aan te vragen bij de bevoegde dienst Financiën. De contactgegevens en meer informatie over Belgische belastingen kan je terug vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Je kan ook digitaal een belastingbrief in vullen op www.taxonweb.be.

Ook als doctorandus of postdoc met belastingvrije beurzen en subsidie ben je verplicht deze aangifte terug te sturen. Je ondertekent dan de keerzijde van het witte aangifteformulier – en voegt een standaardbrief met een kopie van de beursovereenkomst toe (met vermelding van belastingvrij inkomen).

Alle informatie over belastingen als grensarbeider en je loonbrief vind je op het intranet van de Universiteit Antwerpen (enkel toegankelijk na inloggen).

Ben je bij de Universiteit Antwerpen tewerkgesteld en werk je ook in een ander land dan België?  Informeer je dossierbeheerder van het departement Personeel en Organisatie over jouw situatie, zodat je loonberekening correct kan gebeuren.