Gezin

Familieleden van personen die reeds in België wonen, kunnen in bepaalde gevallen ook een verblijfsrecht krijgen in België. Het kan zowel gaan om reeds bestaande families (gezinshereniging), als om mensen die een familie willen vormen (bv. door te trouwen).

De voorwaarden voor aankomst in België kan je terugvinden op de website van het expertisecentrum voor migratie-integratie en op de website van Binnenlandse zaken.

Kinderen
Wanneer je kinderen mee naar België verhuizen is het belangrijk om voor hen kinderopvang of een school regelen. Zorg er voor dat je tijdig aan je zoektocht begint. Er kunnen lange wachtlijsten zijn.