Sociale zekerheid

Wanneer je voltijds bij de Universiteit Antwerpen komt werken in België, zal je verplicht Belgisch sociaal verzekerd worden. Dit betekend dat de rechten voor pensioenopbouw in België gebeuren. Er kan ook recht zijn op Belgische kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding na ontslag en uitkeringen voor ziekte en invaliditeit.

Er bestaan uitzonderingen voor niet-EU/EER onderzoekers waarmee België geen bilaterale overeenkomst heeft afgesloten (gedeeltelijke sociale zekerheid). Ook kan de sociale zekerheid wijzigen in geval van deeltijdse tewerkstelling in meerdere landen. Dit is afhankelijk van de plaats, het tewerkstellingspercentage en het soort tewerkstelling in beide landen.

Ben je bij de Universiteit Antwerpen tewerkgesteld en werk je ook in een ander land dan België? Informeer je dossierbeheerder van het departement Personeel en Organisatie over jouw situatie, zodat je loonberekening correct kan gebeuren.