Taal

Het integratiedecreet van juli 2012 legt sinds de start van het academiejaar 2013-2014 voor alle Vlaamse universiteiten en hogescholen kwaliteitsvereisten op met betrekking tot de taal van het onderwijs. De Universiteit Antwerpen ondersteunt alle personeelsleden die aan de taalrichtlijnen moeten voldoen met een passende taalbegeleiding en een ruim taalopleidingsaanbod. Internationale medewerkers kunnen bovendien op een integratietraject rekenen.

Samengevat bestaat de taalregelgeving uit twee delen:

  • docenten worden verwacht de onderwijstaal waarin ze doceren op het ERK-niveau C1 te beheersen
  • (anderstalige) docenten worden verwacht om, met behulp van een integratietraject, de bestuurstaal Nederlands na 2 jaar aanstelling op het ERK-niveau A2 te beheersen en na 5 jaar aanstelling en steeds op het moment van de vaste benoeming op het ERK-niveau B2

Het ERK is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen opgesteld door de Raad van Europa. Dit kader deelt de kennis van de taal op in drie niveaus: A, B en C, die verder opgesplitst worden in 1 en 2. Concreet is de beheerser van niveau A een basisgebruiker, van niveau B een onafhankelijke gebruiker en van niveau C een vaardige gebruiker. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Raad van Europa.

Meer informatie

Meer informatie

Heb je vragen over deze regelgeving? Neem dan zeker contact op met het International Staff Office.

Als je tijdens je verblijf een andere taalcursus wilt volgen, dan kan je terecht bij Linguapolis, het Instituut voor Taal en Communicatie van de Universiteit Antwerpen. Als medewerker van de universiteit krijg je bovendien korting op het cursusgeld.