Verlenging arbeidskaart

Bij een aanvraag tot verlenging van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B moet het aanvraagdossier één maand voor het einde van de lopende vergunning worden ingediend. Het dossier wordt opgemaakt door je dossierbeheerder van het Departement Personeel en Organisatie en bestaat uit:

  • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot tewerkstelling van een buitenlandse werknemer”
  • een volledig ingevuld inlichtingenblad en een kopie van de (Belgische) verblijfstitel
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst
  • een kopie van de loonstaten van de volledige periode waarvoor de arbeidsvergunning was afgeleverd.

Bezorg je dossierbeheerder van het departement Personeel en Organisatie op tijd alle informatie die nodig is om de verlengingsaanvraag voor je Arbeidskaart B op te starten.

Contact

International Staff Office Campus Middelheim - gebouw C
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 265 31 49
int.staff@uantwerpen.be