Fiscaliteit

Wanneer je België verlaat ben je verplicht een adreswijziging te melden aan de fiscale overheidsdiensten per aangetekend schrijven of online. Hierdoor kan de Federale Overheidsdienst Financiën de laatste belastingbrief opsturen naar je thuisland.

Voor ieder jaar dat je in België gewerkt hebt ontvang je een belastingbrief in het daaropvolgende jaar. Dus bij een tewerkstelling in 2013 in België ontvang je de belastingbrief in 2014.

Wanneer je geld ontvangt van de belastingdienst, storten zij dit enkel op een Europees rekeningnummer. Zorg er dus voor dat je je Belgische rekening behoudt zolang je lopende zaken hebt met de belastingdienst.