Gelijkwaardigheidsattest en vertaling van diploma

Wanneer je bij de Universiteit Antwerpen komt werken, kan er in sommige gevallen een attest van gelijkwaardigheid van diploma gevraagd worden.

De procedure om een gelijkwaardigheidsattest te krijgen moet je zelf opstarten. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

De Belgische overheid vereist dat diploma's van internationale werknemers bijgehouden worden in een van volgende talen: Nederlands, Engels, Duits of Frans. Wanneer bijvoorbeeld een visum of arbeidskaart aangevraagd wordt, kan een diploma vertaling gevraagd worden. De vertaling dient te gebeuren door een beëdigd vertaler. Een lijst van beëidgde vertalers kan bekomen worden bij de Belgische ambassades van het thuisland, de rechtbank van eerste aanleg of gebeuren via Linguapolis. Op de webiste van de Belgische overheidsdienst Diplomatie.be  kan je meer informatie terugvinden over legalisatie van documenten.

Contact

International Staff Office Campus Middelheim - gebouw C
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 265 31 49
int.staff@uantwerpen.be