Limosa

Wanneer je bij de Universiteit Antwerpen komt werken zonder effectief werknemer te worden van de universiteit, en je ontvangt een salaris van je thuisuniversiteit, dan moet je werkgever in je thuisland zich registreren voor de Limosa-aangifte. Elke vorm van tewerkstelling in België van een buitenlandse loontrekkende of gedetacheerde werknemer moet worden aangegeven aan de Belgische autoriteiten.

Het doel van deze Limosa-aangifte is om een centrale databank te creëren van de tewerkstelling van buitenlanders in België en via administratieve vereenvoudiging het vrije verkeer van buitenlandse werknemers te bevorderen.

Buitenlandse werkgevers die loontrekkende werknemers/onderzoekers in België detacheren moeten een aangifte doen via de website www.limosa.be. Een ontvangstbewijs Limosa-1 wordt onmiddellijk afgeleverd. Dit document wordt mogelijk opgevraagd bij de registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken voor een lang verblijf in België en moet ook bezorgd worden aan je dossierbeheerder bij het Departement Personeel en Organisatie van de Universiteit Antwerpen.

Indien je vragen hebt of problemen ondervindt bij de Limosa registratie, kan je steeds terecht bij het International Staff Office.

Contact

International Staff Office Campus Middelheim - gebouw C
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 265 31 49
int.staff@uantwerpen.be