Procedure voor internationale tewerkstelling

Bij de Universiteit Antwerpen kan je werken als professor, medewerker academisch personeel, administratief en technisch personeel, onderzoeker, doctoraatsbursaal of bezoekend onderzoeker. Bij elke soort van tewerkstelling zijn er specifieke voorwaarden om als internationale medewerker te werken. 

Nadat je tewerkstelling bij de Universiteit Antwerpen goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur en/of het bestuurscollege, door de onderzoeksraad of faculteitsraad, zal het Departement Personeel en Organisatie jou contacteren om algemene informatie op te vragen. Zo moet je onder andere een inlichtingenfiche invullen, tewerkstellingsattesten aanleveren en contactpersonen in geval van nood doorgeven.

Voor internationale tewerkstelling en grensarbeid vanuit de buurlanden van België gelden er verschillende procedures, er zal worden beken welke van toepassing zijn voor jouw specifieke situatie. Het is dus belangrijk om op tijd alle documenten voor je dossier aan te leveren. De Universiteit Antwerpen zal een arbeidskaart aanvragen indien dit nodig blijkt. Voor de aanvraag van een visum ben je zelf verantwoordelijk, net zoals voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning na aankomst in België.

Sommige documenten moeten geofficialiseerd worden alvorens de procedures voor internationale tewerkstelling verder uitgevoerd kunnen worden. Start tijdig met de aanvraag en bekijk de informatie op de website van de Belgische overheid voor meer informatie.

Contact

International Staff Office Campus Middelheim - gebouw C
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 265 31 49
int.staff@uantwerpen.be