Side header image

Loopbaan Academisch Personeel

Bij de Universiteit Antwerpen zijn er verschillende mogelijkheden om een academische loopbaan uit te bouwen.

Junior onderzoeker
Als junior onderzoeker start je meestal als doctoraatstudent. Je voert dan onderzoek uit als medewerker van de Universiteit Antwerpen en behaalt na een periode van ongeveer vier jaar een doctoraatstitel. Je ontvangt een beurs als student, waarop je geen belastingen betaalt. De financiering van deze beurs kan gebeuren door de Universiteit Antwerpen of via externe organisaties zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) of het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).
 
Een doctoraatsbeurs is niet de enige mogelijkheid om als onderzoeker te kunnen werken, je kan ook aangenomen worden als medewerker in het kader van een wetenschappelijk project. In veel gevallen leidt dit eveneens tot een doctoraat, maar ook projecten van kortere duur zijn mogelijk. Als medewerker op een project krijg je een arbeidscontract en betaal je net zoals andere werknemers belastingen. Zowel beurshouders als medewerkers op projecten vallen onder het statuut van Bijzonder Academisch Personeel (BAP).

Als junior onderzoeker kan je ook aangeworven worden als mandaatassistent. Mandaatassistenten behoren tot het Assisterend Academisch Personeel (AAP), ze combineren lesopdrachten als assistent van één of meerdere professoren met hun eigen doctoraatsonderzoek. Als je je nog meer wil focussen op lesgeven, dan kan je aan de slag als praktijkassistent. Je bent dan uitsluitend verantwoordelijk voor assistentie bij onderwijstaken.
 
Ook na het behalen van een doctoraat zijn er zowel in het BAP- als in het AAP-statuut nog verdere mogelijkheden. Er bestaan postdoctorale mandaten van o.a. het FWO en het IWT of je kan verder blijven werken op extern gefinancierde projecten. Je kan ook onderzoek en onderwijs combineren als doctor-assistent.
 
Senior onderzoeker
Senior onderzoekers maken veelal deel uit van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP). Als ZAP-lid draag je de titel professor en ben je verantwoordelijk voor de drie academische kerntaken: onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Binnen het ZAP-statuut zijn er verschillende graden: tenure track docent, docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar. Bij een aanstelling voor een structurele opdracht kan je na een proefperiode vast benoemd worden. Hier gaat steeds een grondige evaluatie aan vooraf.