Side header image

Algemeen directeur

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (VKA) heeft een vacature voor de functie van

Algemeen directeur m/v - voltijds – onbepaalde duur

Het VKA zoekt een directeur die in opdracht van de raad van bestuur en in nauwe samenwerking met de coördinatoren en de teams de eindverantwoordelijkheid draagt voor een kwalitatief en performant beleid van de organisatie.

Je opdrachten:

Beleidsontwikkeling

 • Je bewaakt en ontwikkelt actief de missie en visie van het VKA en je zorgt voor de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle en vlotte dienstverlening.
 • Je vertegenwoordigt met enthousiasme het VKA in overleg- en beleidsstructuren.
 • Je profileert het VKA binnen de relevante samenwerkingsverbanden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid en het beheer van de toegewezen middelen.
 • Je hebt oog voor een éénvormig beleid in de verschillende vestigingen.

People Mangament

 • Je zorgt voor dedagelijkse leiding over het centrum en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.
 • Je bent een inspirerend leider van het team dat instaat voor de realisatie van de doelstellingen en de opdrachten van het centrum.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor het personeelsbeleid.
 • Je zorgt verder voor de uitbouw van een dynamische en gemotiveerde ploeg medewerkers in overleg met de regionale coördinatoren.

Hulpverleningsvisie

 • Je behoudt affiniteit met de inhoudelijke dagelijkse werking van het VKA
 • Je vormt een goed team met de medisch directeur en ondersteunt de uitbouw van eenmaatschappelijk afgestemde inhoudelijke werking van het VKA.

Je profiel :

 • Je bezit een diploma van master.
 • Je bent minimaal 5 jaar actief met leidinggevende ervaring in de jeugdhulpverlening.
 • Je hebt ruime ervaring in het werken in teamverband met meerdere disciplines.
 • Je bent communicatief, integer, dynamisch, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht.
 • Je hebt ervaring in de hulpverlening en/of de non-profit sector.
 • Je hebt kennis van financieel beleid en personeelsbeleid.
 • Je kan beschikken over een wagen voor dienstverplaatsingen.

Wij bieden:

 • Een veeleisende, boeiende en afwisselende job.
 • Een dynamische organisatie.
 • Een contract van onbepaalde duur met verloning volgens een marktconform salarispakket inclusief extra-legale voordelen.
 • Discretie bij de afhandeling van de sollicatie.
 • Extern assessment wordt voorzien.

Tewerkstelling vanaf 1 januari 2020.
Een overgangsperiode met de huidige directeur wordt voorzien.
Solliciteren aan de hand van op te vragen sollicitatieformulier.
Sollicitaties vóór 18 maart 2019 richten aan: Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen t.a.v. Prof. Dr. Paul Van Royen, voorzitter RvB
Prof. Claraplein 1, 2018 Antwerpen
email: info@vkantwerpen.be

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen, met antennediensten in Mechelen en Turnhout is het provinciale meldpunt voor hulpverleners bij vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

De voornaamste opdrachten van het centrum zijn:

 • Professionele evaluatie van de gemelde situaties, het bespreekbaar maken van de gemelde problemen met de betrokken gezinnen, de gepaste hulpverlening opzetten, coördineren en opvolgen.
 • Het ‘onderzoek maatschappelijke noodzaak’ voeren.
 • Consult en ondersteuning verlenen aan hulpverleners die te maken hebben met de problematiek van kindermishandeling.
 • Sensibilisering vanhulpverleners en het grote publiek.
 • Participeren aan1712 hulp- en advieslijn voor situaties van geweld, misbruik en kindermishandeling.
 • Participeren aan Veilig Thuis en de ketenaanpak ivm IntraFamiliaal Geweld