Side header image

Doctor-assistent domein conservatie-restauratie van glaskunst - 2017AAPFOWEX237

Het Departement Erfgoed van de Faculteit Ontwerpwetenschappen zoekt een voltijds

Doctor-assistent in het domein conservatie-restauratie van glaskunst

Jouw opdracht

 • Je staat in voor onderwijs- en onderzoekondersteuning in het domein van conservatie-restauratie van glaskunst en aanverwante materialen.
 • Je doceert in de domeinen conservatie-restauratie van glaskunst, maar ook over andere erfgoedthema’s zoals materialenkunde (Object en Materie I, II en III), besluitvorming en ontwerp, cultureel-wetenschappelijk onderzoek (object en context II en III), academische vaardigheden e.a.
 • Je dingt mee naar extern gefinancierde onderzoeksbeurzen.
 • Je voert onderzoek uit aangaande de conservatie-restauratie van erfgoed binnen de onderzoekslijnen van de faculteit en de onderzoeksgroep Erfgoed en Duurzaamheid.

Jouw profiel

 • Je bezit (of behaalt tijdens de sollicitatieperiode) een doctoraat op proefschrift in de Conservatie-Restauratie.
 • Je hebt een sterk onderzoekende manier van werken met aantoonbare (peer-reviewed) publicatieoutput.
 • Je legt in je onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je hebt minstens 6 jaar werk- en onderzoekservaring in het domein conservatie-restauratie van glaskunst en aanverwante materialen.
 • Onderwijservaring strekt tot aanbeveling.
 • Je bent actief geïnteresseerd en geëngageerd in het erfgoedveld en participeert geregeld aan erfgoedactiviteiten en culturele evenementen.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

Wij bieden

 • een aanstelling als doctor-assistent voor een periode van drie jaar, eventueel eenmaal hernieuwbaar na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is 1 februari 2018;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 3.974,32 tot € 6.195,62;
 • een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 17 september 2017.
 • Je kandidatuur dient vergezeld te zijn van een onderzoeksplan.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 17 oktober 2017.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Carolina van der Star (carolina.vanderstar@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.