Side header image

2017BAPFOWEF173 - doctoraatsbursaal in het domein intellectueel eigendomsrecht (IE-Recht)

Het departement  Architectuur, Interieurarchitectuur en Stedenbouw & Ruimtelijke Planning (ARIAS) van de Faculteit Ontwerpwetenschappen en de Faculteit Rechten zoeken een voltijds (100%) doctoraatsbursaal in het domein intellectueel eigendomsrecht (IE-Recht)

Je bent verbonden aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de Faculteit Ontwerpwetenschappen en de onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten. Tevens maak je deel uit van het team Metropolitan Legal Lab (MLL) - een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen de Faculteit Ontwerpwetenschappen en de  Faculteit Rechten.

Jouw opdracht

 • Je bereidt gedurende één jaar een doctoraal proefschrift voor in het domein van het IE-Recht, met een focus op het auteursrecht van de architect.
 • Je schrijft daartoe een onderzoeksvoorstel uit met het oog op het verkrijgen van (externe) financiering voor het resterende doctoraatstraject (drie jaar), onder supervisie van je promotoren.
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen in het domein van het intellectueel eigendomsrecht met als focus het auteursrecht van de architect in de context van ‘open grootstedelijk ontwerp’, onder supervisie van je promotoren.
 • Je neemt actief deel aan activiteiten georganiseerd door de onderzoeksgroepen waartoe je promotoren behoren.
 • Je verzorgt een beperkt aantal gastcolleges over het onderzoeksonderwerp in de masteropleidingen Architectuur en Rechten.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van master in de Rechten.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je hebt zeer goede analytische vaardigheden.
 • Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen.
 • Je hebt belangstelling voor interdisciplinair onderzoek.
 • Wenselijke competenties: uitstekende kennis van academisch Nederlands en Engels en een degelijke basiskennis van het intellectueel eigendomsrecht.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je kan zowel in groep werken, als eigen initiatief tonen.

Wij bieden

 • een voltijdse doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar, hernieuwbaar met maximum drie jaar, mits het verkrijgen van (externe) financiering;
 • de begindatum van de beurs is 1 oktober 2017;
 • een bruto beursbedrag dat varieert van € 2.280,27 - €  2.419,84;
 • een dynamische, stimulerende en interdisciplinaire onderzoeksomgeving.

Hoe solliciteren?

 • Je solliciteert via e-mail naar de promotor, Prof. dr. Sigrid Pauwels (sigrid.pauwels@uantwerpen.be) tot uiterlijk vrijdag 28 juli 2017.
 • Je sollicitatie bevat (1) een motivatiebrief, (2) een volledig CV en (3) een artikel/paper in het Engels en/of Nederlands.
 • De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Met vragen kan je terecht bij prof. dr. Sigrid Pauwels (promotor – sigrid.pauwels@uantwerpen.be) of prof. dr. Esther van Zimmeren (co-promotor esther.vanzimmeren@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.