Side header image

2017BAPFSWEF285 - Doctoraatsbeurs, Innovaties in publieke dienstverlening door middel van partnerschappen tussen publieke en private actoren

De Onderzoeksgroep Public Administration & Management (Management & Bestuur), Faculteit Sociale Wetenschappen, departement Politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, zoekt voor een voltijdse aanstelling (100%)

Een doctoraatsonderzoeker (bursaal m/v) voor een Europees gefinancierd project over Innovaties in publieke dienstverlening door middel van partnerschappen tussen publieke en private actoren

(Public service innovation through partnerships between public and private actors)

De nood voor overheden en publieke organisaties om hun dienstverlening en beleid te innoveren is heel hoog. Samenwerking en partnerschappen met andere publieke organisatie en overheidsniveaus en met externe stakeholders (burgers, non-profit en bedrijven) is nodig om innovatie in dienstverlening en beleid te stimuleren.

Binnen het EU H2020 gefinancierde TROPICO project leidt de onderzoeksgroep ‘Public Administratie & Management’ van de Universiteit Antwerpen een deelonderzoek rond innovatie van publieke dienstverlening via partnerschappen waarin publieke en private partners en burgers/gebruikers samenwerken. Dit onderzoek wordt gevoerd in samenwerking met Europese topuniversiteiten op vlak van bestuurskunde, zoals onder meer Erasmus Universiteit Rotterdam, de universiteiten van Bergen, Roskilde en Tallinn. In het bredere H2020 project zijn ook KU Leuven, de Hertie School of Governance, het Franse CNRS en de universiteiten van Potsdam en Zaragozza betrokken.

Het onderzoek, dat de doctoraatsonderzoeker zal uitvoeren, richt zich op internationaal vergelijkend onderzoek naar factoren die verklaren hoe en waarom partnerschappen tussen overheid, privé en burgers leiden tot innovatieve dienstverlening. Hierbij worden in samenwerking met de andere universiteiten partnerschappen in verschillende landen en sectoren bestudeerd. Hierbij worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt.

De onderzoeksgroep ‘Public Administration & Management’, of ook ‘Management en Bestuur’ genoemd, is een multi-disciplinaire, dynamische en snel groeiende onderzoeksgroep met ongeveer twintig medewerkers (professoren en onderzoekers). De onderzoeksgroep legt een sterke klemtoon legt op hoogwaardig onderzoek dat zowel resulteert in sterke internationale publicaties en in beleidsrelevante aanbevelingen. Het bredere departement Politieke Wetenschappen telt ongeveer tachtig onderzoekers en staat hoog aangeschreven voor het gevoerde onderzoek. Het onderzoek inzake ‘public administration’ dat gevoerd wordt aan de Universiteit Antwerpen kreeg onlangs de 30ste plaats in de Global Shangai Ranking for Public Administration 2017. De universiteit Antwerpen stond op de 10de plaats binnen de 2017 QS TOP 50 under 50 (de 50 beste universiteiten jonger dan 50 jaar).

 Jouw opdracht

 • Uitvoeren van een doctoraatsonderzoek;
 • Contacten leggen met publieke organisaties betrokken in samenwerkings- en innovatie-activiteiten;
 • Meewerken aan onderzoeksdesign, dataverzameling, data-analyse, en rapportering van de onderzoeksbevindingen;
 • Samenwerking met de internationale universitaire partners binnen het TROPICO project en ondersteuning bij de coördinatie van de betrokken universiteiten bij het deelonderzoek;
 • Participatie in de internationale bestuurskundige onderzoeksgemeenschap en presentatie van bevindingen op nationale en internationale congressen;
 • Rapportage van bevindingen via artikelen in internationale tijdschriften uitmondend in een doctoraat.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van Master in een relevante vooropleiding (bestuurskunde en overheidsmangement, politieke wetenschappen, sociologie, (beleids-)economie, toegepaste economie of management-wetenschappen, rechten, sociaal-economische wetenschappen...).
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen, waarbij je minstens jouw academische studie met onderscheiding hebt beëindigd.
 • Je hebt interesse voor en kennis van onderzoeksmethoden en –technieken, waarbij kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden een pluspunt is.
 • Je bent kwaliteitsgericht, nauwkeurig, integer, creatief en samenwerkingsgericht en kan efficiënt werken.
 • Je hebt sterk gemotiveerd om onderzoek te doen naar het functioneren van de overheid, en hebt capaciteiten voor sociaalwetenschappelijke analyse en synthese.
 • Je bent communicatief, je hebt presentatievaardigheden, en beschikt over een vlotte pen in academisch Nederlands én Engels, alsook een passieve kennis (vlot lezen, verstaan) van de Franse taal.

Wij bieden

 • Een doctoraatsbeurs voor een initiële periode van één tot twee jaar, met verlenging tot september 2021 na positieve evaluatie. De begindatum is voorzien rond 1 december 2017.
 • Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving in de onderzoeksgroep Public Administration & Management, met een goede begeleiding en sterke inhoudelijke en methodologische training, en met de mogelijkheid tot internationale onderzoeksverblijven bij één van de partneruniversiteiten.

Hoe solliciteren?

Indien interesse dient u online te solliciteren waarbij u de volgende documenten toevoegt:

 1. uw CV;
 2. een motiveringsbrief toe waarin je uitgebreid aangeeft waarom jij de aangewezen kandida(a)t(e) bent om een doctoraatsonderzoek op dit thema te voeren, wat uw kennis van het thema is en hoe je beantwoordt aan de profielvereisten van deze vacature; 
 3. kopieën van de diploma’s en puntenlijsten voor uw Bachelor en Masters;
 4. indien mogelijk één aanbevelingsbrief;
 5. een recente paper of tekst (bv. masterproef) van uw hand die volgens u goed weergeeft hoe u wetenschappelijke teksten schrijft (in het Engels indien mogelijk).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.