Side header image

Gastprofessor, Grondslagen van de Europese cultuur - 2018BAPFLWEF287

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft volgende deeltijdse (80 %) vacature

Gastprofessor in het domein van de grondslagen van de Europese cultuur

voor het bekleden van de Baillet-Latour Leerstoel Baron Velge in Europese waarden.

Uw opdracht

 • U bent verantwoordelijk voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening in verband met de Europese waarden en de grondslagen van de Europese cultuur.
 • U bouwt onderzoek uit naar de bronnen van de culturele diversiteit in Europa en de uitdaging die hiervan uitgaat voor de toekomst van het continent.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • U doceert opleidingsonderdelen over de grondslagen van de Europese cultuur.
 • U werkt nauw samen met de titularis van de gelijkaardige leerstoel aan de Université Catholique de Louvain.
 • U brengt jaarlijks verslag uit van uw activiteiten aan de adviesgroep bij de leerstoel.
 • Ook taken van academische dienstverlening behoren tot uw opdracht.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de wijsbegeerte, de geschiedenis of een domein dat daarop aansluit.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • Naast een beloftevol onderzoeksdossier in het domein van de Europese waarden en de grondslagen van de Europese cultuur, beschikt u ook over een aantoonbare onderwijsbekwaamheid.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning. Vanaf het begin van de aanstelling bent u in staat om onderwijs te verstrekken in twee van de volgende talen: Nederlands / Frans / Engels.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van drie jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie en mits de voortzetting van de externe financiering;
 • datum van indiensttreding is 1 januari 2019;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 15 oktober 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 15 november 2018.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Luc Duerloo, tel. +32 3 265 42 89 en luc.duerloo@uantwerpen.be.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.