Side header image

Navorser, Integratie van nieuwkomers - 2018BAPFSWEF291

Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de

Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds (100%) navorser in het domein sociale wetenschappen om mee te werken aan twee Europese onderzoeksprojecten over nieuwkomers (EU - UIA CURANT & HORIZON 2020 MICADO)

CURANT (Cohousing and Case Management for Unaccompanied young adult Refugees in Antwerp, 2016- 2019, EU Urban Innovative Action) is een lopend innovatief stedelijk project in Antwerpen, waarin jonge vluchtelingen (17-22 jaar) extra ondersteuning krijgen en samenwonen met lokale jongeren. CeMIS onderzoekt via een evaluatieonderzoek op welke wijze het project de zelfredzaamheid van vluchtelingen versterkt. Dit gebeurt aan de hand van een mixed-method methodologie die peilt bij zowel de deelnemende vluchtelingen, hun buddy’s en de projectpartners. Meer info over het project: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/cohousing-curant-1

In het Europese HORIZON 2020 project "MICADO: Cockpits and Dashboards for Migrant Integration" (Innovative Actions), zullen deskundigen van openbaar bestuur, academici die onderzoek doen naar migratie en IT-ontwikkelaars een IT-oplossing ontwikkelen die de integratie van nieuwkomers in Antwerpen, Bologna, Hamburg en Madrid kan faciliteren en verder ondersteunen. Het doel is om aantrekkelijke digitale diensten te ontwerpen voor drie gebruikersgroepen: 1) overheidsinstanties voor arbeid, gezondheid, onderwijs en huisvesting, 2) betrokken maatschappelijke organisaties, en 3) migranten en vluchtelingen door zowel bestaande als nieuwe gegevens te integreren. CeMIS zal zich voornamelijk richten op de organisatie, het ontwerp en de lokale uitvoering van co-creatie workshops, die als basis zullen dienen voor de ontwikkelde tool.

Jouw opdracht

 • Je werkt achtereenvolgens mee aan de onderzoeksprojecten CURANT (3 maanden) en MICADO (12 maanden), beide gefinancierd door de Europese Commissie in samenwerking met lokale partners.
 • Je verzamelt en analyseert kwalitatieve data bij nieuwkomers, beleidsmakers en ngo’s op verschillende plaatsen in Antwerpen. Dit behelst o.a.:
  • Uitvoeren van observaties
  • Interviews voorbereiden en afnemen
  • Communicatie met onderzoeksteam en projectpartners
 • Je zorgt voor uitgebreid verslag van je onderzoeksactiviteiten.
 • Je werkt mee aan projectaanvragen in het domein sociale wetenschappen en dingt mee naar externe financiering.
 • Ook dienstverlening behoort tot je takenpakket: je bent bereid tot interne en externe vertegenwoordiging van de onderzoeksgroep en werkt mee aan dienstverleningsprojecten.

Jouw profiel

 • Je bezit (of behaalt tijdens de sollicitatieperiode) een diploma van Master in de Sociale Wetenschappen (Sociologie, Antropologie, Politieke Wetenschappen, etc.).
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je kan zowel in groep werken, als eigen initiatief tonen en zelfstandig werken.
 • Je hebt kennis van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ervaring met het afnemen van interviews is een vereiste.
 • Zeer goede beheersing van Nederlands en Engels is noodzakelijk.
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden en een vlotte pen.
 • Je hebt een sterk empathisch en communicatief vermogen.
 • Werkervaringen met minderheden, nieuwkomers, vluchtelingen en /of jongeren zijn een pluspunt.
 • Kennis van de Antwerpse stedelijke context en sociale kaart is een meerwaarde.
 • Je wil sporadisch ook avond- en of weekendwerk uitvoeren (in functie van observaties of interviews).

Wij bieden

Hoe solliciteren?

 • Gelieve je sollicitatie vergezeld van CV en motivatie te sturen naar An.Daems@UAntwerpen.be en dat tot uiterlijk zondag 23 september 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen.
 • De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews met de door een selectiecommissie geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op dinsdag 2 oktober en/of woensdag 3 oktober 2018.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij prof. Christiane Timmerman, Christiane.Timmerman@UAntwerpen.be, Rilke Mahieu Rilke.Mahieu@UAntwerpen.be, en dr. Lore Van Praag Lore.VanPraag@UAntwerpen.be.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.