Side header image

Onderzoeksmedewerker/doctoraatsbursaal, Triage en verwijzing in nabijgelegen spoedgevallen diensten en huisartsenwachtposten - 2018BAPFTEWEF283

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde en het departement Algemene Economie van de Universiteit Antwerpen zoeken een

Onderzoeksmedewerker of doctoraatsbursaal in het kader van het TBM FWO project: “Triage en verwijzing in nabijgelegen spoedgevallen diensten en huisartsenwachtposten (de TRIAGE-trial): een cluster gerandomiseerde trial

De TRIAGE-trial

In deze cluster gerandomiseerde trial gaan we de performantie na van een systeem om patiënten toe te wijzen aan de huisartsenwachtpost of de dienst spoedgevallen tijdens het weekend door een (triage)verpleegkundige. Doel van het onderzoek is een meer efficiënte zorg buiten de kantooruren te realiseren. Het onderzoek heeft drie deelonderzoeken: het medische aspect, het financiële aspect en een procesanalyse.

Jouw opdracht

 • Je voert multidisciplinair onderzoek uit met de mogelijkheid tot het schrijven van een doctoraal proefschrift. Het onderzoek omvat o.m.
  • Exploreren van de psychologische, sociale en organisatorische factoren die de toepassing van triage in dit project beïnvloeden. Je gebruikt hiervoor een mixed methods aanpak met zowel kwalitatieve onderzoeksmethoden (diepte-interviews en focusgroepen) als kwantitatieve onderzoeksmethoden (vragenlijsten, data afkomstig van het medische aspect).
  • Formuleren van oplossingen voor de gevonden barrières die succesvolle implementatie in de weg staan.
  • Analyse van (bijna)veiligheidsincidenten die zich voordoen tijdens het onderzoek.
  • Opstarten van een database met facturatiegegevens die gekoppeld wordt aan de medische databank.
  • Maken van een gedetailleerde kostenanalyse van de TRIAGE-trial. Je berekent het verschil tussen interventie en controle weekends en onderzoekt de determinanten daarvan.
  • In tandem met de doctoraatstudent die het medische aspect zal uitvoeren zorg je voor de wetenschappelijke analyse van de TRIAGE-trial.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van master/licentiaat in de Sociaal Economische Wetenschappen, in de Toegepaste Economische Wetenschappen/Economische Wetenschappen/Handelsingenieur of ander relevant diploma van hetzelfde niveau.
 • Je bent sociaal en communicatief. Je kan samenwerken met een grote groep mensen betrokken bij dit onderzoek.
 • Je hebt aandacht voor het perspectief van de patiënt.
 • Je beschikt over organisatietalent bij het opzetten van een klinische studie.
 • Je bent gedisciplineerd en kan stipt werken volgens een tijdsschema.
 • Je hebt kennis van en bij voorkeur ook ervaring met kwalitatief onderzoek en/of je bent bereid om je op dat vlak bij te scholen.
 • Je hebt kennis van en bij voorkeur ook ervaring met kwantitatief economisch onderzoek en/of je bent bereid om je op dat vlak bij te scholen.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.

Wij bieden

 • een voltijdse tewerkstelling/doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar (hernieuwbaar met één jaar na positieve evaluatie) met zo spoedig mogelijke indiensttreding (uiterlijk 1/11/2018);
 • mogelijkheid tot een deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar;
 • een dynamische en stimulerende multidisciplinaire onderzoeksomgeving;
 • Begeleiding voor de procesanalyse en financiële analyse door promotor Prof. Diana de Graeve met ondersteuning door het centrum voor Huisartsgeneeskunde.

Hoe solliciteren?

 • Stuur je CV (met een puntenlijst voor alle opleidingsjaren) en begeleidende motivatiebrief per e-mail naar Dr Stefan Morreel, via stefan.morreel@uantwerpen.be uiterlijk op 21 september 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 28 september (vanaf 14.00).
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Dr Stefan Morreel, doctoraatsstudent voor het medische aspect via stefan.morreel@uantwerpen.be.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.