Side header image

Junior of senior Valorisatiemanager IOF Blue_App - 2018BAPIOFEF289

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA met de leden: Artesis Plantijn Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote-Hogeschool en Universiteit Antwerpen) zoekt in het kader van de steun aan het basis- en toegepast onderzoek via het Industrieel Onderzoeksfonds AUHA (IOF) een voltijdse (m/v)

Junior of senior Valorisatiemanager IOF - Blue_App

voor de technologische en strategische ondersteuning en uitwerking van de roadmap die moet leiden tot Blue_App, een pre-incubator met bijhorende wetenschappelijke en technologische kennis rond duurzame chemie in de ruime betekenis van Green Chemistry. Het Blue_App consortium zal een range aan technologieën aanbieden gebaseerd op nanotechnologisch materiaalonderzoek, zoals o.a. thermische, foto-, en elektro-katalyse, chemische synthese, innovatieve water- en luchtzuivering / nutriëntrecuperatie, biogebaseerde materialen, procesintensificatie en downstream processing.

Op de BlueGate site, die wordt ontwikkeld als centrum voor duurzaamheid, wordt de BlueChem incubator gebouwd, die als doel heeft starters binnen het domein van de duurzame chemie te faciliteren en de op BlueGate aanwezige bedrijven een aantrekkelijke omgeving te bieden met flexibele technologische omkadering en sterke kennisondersteuning. De incubator zal een mix bieden van flexplekken voor starters en individuele kantoren en labo’s voor bedrijven en kennisinstellingen. De Blue_App proeftuininstallatie vormt hierbij een schakel tussen de onderzoeksgroepen verbonden aan de AUHA en BlueChem.

Uw opdracht

Deze positie wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiering van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) en betreft een aanstelling onder de modaliteiten IOF-mandaathouder zoals geldend aan de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Uw kernopdracht is het ondersteunen van het businessplan van Blue-App en de beoogde valorisatie te initiëren, aan te sturen en te coördineren om de nodige match te maken tussen de stakeholders in het onderzoek verwant aan duurzame groene chemie. U vertaalt de noden van het bedrijfsleven in (multidisciplinaire) onderzoeksprojecten door het bij elkaar brengen van de expertise van onderzoekers van de AUHA met noden in het bedrijfsleven met oog op contractuele samenwerking (bilateraal, multilateraal en via overheidskanalen voor steun van innovatie in het bedrijfsleven) en valorisatie verwant aan duurzame chemie. U zal ook het projectmanagement opnemen van de projecten binnen het Blue_App consortium en toezicht houden op het optimaal gebruik van de infrastructuur. De coördinerende aansturing in samenwerking met de betrokken professoren en onderzoekers behoort tot uw takenpakket.

U combineert een brede wetenschappelijke interesse met uitgesproken zin voor valorisatie van onderzoeksresultaten. U ziet opportuniteiten voor samenwerking vanuit een breed kennisprofiel. Vanuit de bedrijfscontext ziet u samenwerkingsopportuniteiten, u bent proactief en gericht op het faciliteren van samenwerking tussen onderzoekers en industriële partners. Tevens ondersteunt u de onderzoekers in het identificeren van valorisatietrajecten voor hun onderzoeksresultaten. U helpt bij het uitschrijven van projectaanvragen met bedrijven. Ervaring met het dagelijks management van een chemische business unit alsook een netwerk binnen het brede ecosysteem van de chemische sector strekken tot aanbeveling.

In het Blue_App consortium werken meerdere AUHA onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen reeds beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan hun IOF-consortium en u zal met hen samenwerken om de Blue-App doelstellingen te behalen. In het bijzonder voor alle andere professoren en onderzoekers met relevante expertise binnen de associatie wordt u op korte termijn een spilfiguur in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven binnen het Blue_App domein van duurzame chemie in de brede zin. U faciliteert hierbij samenwerking en integratie met andere onderzoeks-disciplines zowel binnen de AUHA als daarbuiten.

Uw profiel

 • U behaalde een doctoraat op proefschrift of deed onderzoekservaring op in een of meerdere relevante disciplines in het bedrijfsleven.
 • U heeft de nodige inzichten in ontwerp- en veiligheidsaspecten van onderzoekslaboratoria.
 • U hebt een actieve interesse voor valorisatie van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek verwant aan duurzame chemie en dit zowel op economische als maatschappelijk vlak.
 • U hebt ervaring met valorisatie van onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven of ervaring in de private sector in een sterk op innovatie georiënteerde omgeving.
 • U hebt een scherp inzicht in het ecosysteem waarin u zal werken en weet proactief in te spelen op potentiële nieuwe markten.
 • U hebt kennis van valorisatietrajecten in een kennis- of technologie gebaseerde omgeving.
 • U hebt ervaring met het opzetten en beheren van innovatieve en technologische projecten.
 • U beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels; indien u niet Nederlandstalig bent, behaalt u uiterlijk na twee jaar een certificaat B2 Nederlandse taalbeheersing.
 • U hebt een sterke ondernemingszin en beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden.
 • U werkt nauw samen met o.a. de andere IOF-mandaathouders, onderzoeksmanagers van de Grants Office, uw collega’s experten van de dienst Valorisatie en het Juridisch Ondersteuningscentrum van de UAntwerpen.
 • U bent communicatief, proactief, flexibel, klantvriendelijk, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht.
 • U bent een netwerker en brengt een relevant netwerk mee.

Wij bieden

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in functie van positieve evaluatie;
 • een voltijdse bruto maandwedde die in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring varieert van € 4.053,77 tot € 6.319,49 (junior) en € 4.776,98 tot € 8.537,74 (senior);
 • een dynamische en stimulerende omgeving;
 • glijdende werkuren;
 • 35 vakantiedagen + 2 weken collectieve sluiting (één week in augustus en één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar);
 • gratis woon-werk verkeer met het openbaar vervoer;
 • fietsvergoeding (0,23 euro per kilometer);
 • datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk na afronding van de selectieprocedure.

Hoe solliciteren?

 • Gelieve uw kandidatuur met het verplichte sollicitatieformulier, gemotiveerde brief en CV te versturen naar iof@uantwerpen.be en dat tot uiterlijk zondag 14 oktober 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De gepreselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 30 oktober 2018, voormiddag.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan u contact opnemen met Jurgen Joossens, diensthoofd Valorisatie (Jurgen.Joossens@uantwerpen.be, T +32 32 65 30 25).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.