Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Medische microbiologie - 2018ZAPFGGWEX279

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft volgende deeltijdse vacature

Zelfstandig academisch personeel (40%) in het domein van de medische microbiologie

Het Laboratorium van Medische Microbiologie (LMM), van het Vaccin- en Infectieziekteninstituut (Vaxinfectio) behoort tot de wereldtop in het onderzoek naar antimicrobieel gebruik, antibioticaresistentie en diagnose van infectieziekten. De door prof. dr. Herman Goossens geleide LMM groep coördineert meerdere grote Europese projecten. Meer informatie kan gevonden worden via: https://www.uantwerp.be/en/rg/lab-medical-microbiology/.

Uw opdracht

 • U fungeert als (co)titularis van het opleidingsonderdeel “Antibioticabeleid” (3stp) en van het onderdeel “Microbiologie en Infectieziekten 2” (7stp). U verleent ook medewerking aan het opleidingsonderdeel “Microbiologie en Infectieziekten 1”.
 • U begeleidt masterthesissen.
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van de medische microbiologie met als specifieke aandachtspunten virologie, bacteriologie, serologie en moleculaire diagnostiek.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen, inclusief de coördinatie van multicenter onderzoek.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de microbiologie, bij voorkeur in een voor het LMM relevant domein.
 • U beschikt over sterke vaardigheden in microbiologische basistechnieken zoals “whole genome sequencing” (WGS).
 • U hebt ervaring in het domein van antimicrobiële resistentie.
 • U beschikt over uitstekende management- en communicatievaardigheden.
 • Een excellente kennis van het Engels is een must.
 • U kan onafhankelijk werken en verantwoordelijkheid opnemen.
 • U bent een teamplayer en u weet hoe u wetenschappelijk personeel kan leiden en coachen.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.

Wij bieden

 • een deeltijdse aanstelling in de graad van docent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring) voor een periode van drie jaar, hernieuwbaar na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is 1 februari 2019;
 • een voltijdse brutomaandwedde van een voltijds docent varieert van € 4.171,55 tot
 • € 6.149,03 en voor een hoofddocent van € 4.776,98 tot € 7.504,57;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 14 oktober 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Meer inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Surbhi Malhotra (surbhi.malhotra@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.