Side header image

Zelfstandig academisch personeel/diensthoofd, Fysische geneeskunde - 2018ZAPFGGWEX288

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft volgende gecombineerde functie vacant:

Zelfstandig academisch personeel (20%) UA/diensthoofd in het domein Fysische geneeskunde

Uw opdracht

Deze functie bestaat uit twee samenhangende aanstellingen, met name:

 • Een deeltijdse (20%) ZAP-functie die leidt tot een vaste benoeming aan de UA en de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) omvat:
  • U doceert, coördineert en levert bijdragen aan het onderwijs in de fysische geneeskunde en in de aanverwante opleidingsonderdelen, in samenwerking met andere docenten en titularissen in de faculteit; zowel voor wat betreft de bachelor en master geneeskunde als in de master in de specialistische geneeskunde. In dit kader staat u mee in voor de opleiding van de ASO’s fysische geneeskunde.
  • U beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring in het onderzoeksdomein van de fysische geneeskunde.
  • U bouwt onderzoek uit in het domein van de fysische geneeskunde.
  • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
  • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: naast klinische taken aan de klinische dienst van het Universitair Ziekenhuis, wordt u belast met taken van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening in het domein van de fysische geneeskunde.
 • U oefent een voltijds mandaat uit als hoofd van de dienst in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als dusdanig bent u verantwoordelijk voor de klinische organisatie van deze dienst, alsook de organisatie van en de deelname aan een georganiseerd wachtsysteem en u zorgt voor de coördinatie van de multidisciplinaire werking van deze dienst en interdisciplinair met verwante diensten. 

Uw profiel

 • U bezit een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van arts, als erkend specialist in de fysische geneeskunde, met een anciënniteit zoals bepaald door de arbeidsvoorwaarden-regeling.
 • U beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring in het onderzoeksdomein van de fysische geneeskunde, meer specifiek uitstekende kennis van de verschillende deeldomeinen binnen de fysische geneeskunde en revalidatie: electromyografie, rugpathologie, manuele geneeskunde, sportgeneeskunde en revalidatie strekt tot aanbeveling.
 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de medische wetenschappen.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit en het Universitair Ziekenhuis.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U heeft bewezen wetenschappelijke productiviteit (publicaties) en bent succesvol in het verwerven van onderzoeksgelden.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.

Wij bieden

 • een structurele aanstelling van 20% in de graad van hoofddocent (of hoger, in functie van de academische kwalificaties en beroepservaring), die aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is voorzien op 1 februari 2019;
 • een brutomaandwedde van een voltijds hoofddocent die varieert van € 4.776,98 tot € 7.504,57;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 28 oktober 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de ZAP-functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Guy Hubens (decaan) tel 03 265 26 39 of bij prof. Guy Hans (medisch directeur) tel 03 821 35 83.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.