Side header image

Zelfstandig academisch personeel, Gasfase, fotokatalyse en foto-elektrochemie - 2018ZAPFWETEX269

Het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Faculteit Wetenschappen heeft volgende deeltijdse (80%) vacature

Zelfstandig academisch personeel in het domein Gasfase, fotokatalyse en foto-elektrochemie

Uw opdracht

 • heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel.
 • U doceert Katalyse 4 sp. (40u), Chemische Analysetechnieken 6 sp. (60u), Geïntegreerd practicum Chemie- en Voedingstechnologie 4 sp. (40u). Daarnaast doceert en coördineert u Projectwerk m.i.v. Stage 8 sp. (110u).
 • U bouwt onderzoek uit in het domein van plasmon-versterkte gasfase fotokatalyse en foto-elektrochemie.
 • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer deel aan diverse rekruteringsactiviteiten.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de Bio-ingenieurswetenschappen met een sterk accent op chemie en katalyse.
 • U hebt enkele jaren postdocervaring of gelijkwaardig.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. Gezien de omvangrijke lesopdracht van bij de start van de functie, is een goede kennis van het Nederlands onontbeerlijk (C1-certificaat). De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.

Wij bieden

 • ofwel een aanstelling met structurele opdracht in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria;
 • of een aanstelling met structurele opdracht in de graad van hoofddocent of hoger, die in principe aanleiding geeft tot een benoeming in vast verband. Het universiteitsbestuur kan, in geval van een eerste benoeming tot lid van het ZAP, overgaan tot een aanstelling in tijdelijk dienstverband voor een duur van ten hoogste drie jaar. Deze periode mondt uit in een vaste benoeming indien het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt;
 • datum van indiensttreding is 1 februari 2019;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent die varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03 en voor een voltijds hoofddocent van € 4.776,98 tot € 7.504,57;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 2 september 2018.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. Silvia Lenaerts (silvia.lenaerts@uantwerpen.be) of tel. 03 265 36 84.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.