Side header image

Mandaatassistent, Intellectueel eigendomsrecht - 2019AAPFRECHEX176

De Faculteit Rechten zoekt een voltijds

Mandaatassistent in het domein van het intellectueel eigendomsrecht

Jouw opdracht

 • Je staat in voor onderwijs- en onderzoeksondersteuning in het domein van intellectueel eigendomsrecht en aanverwante juridische domeinen.
 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in dit vakgebied en dingt in dit kader mee naar extern gefinancierde onderzoeksbeurzen.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van master/licentiaat in de rechten.
 • Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen.
 • Je dient een Nederlandstalig of een Engelstalig onderzoeksvoorstel in van maximum 5 pagina’s, dat tenminste de volgende onderdelen bevat: ‘state of the art’, ‘research objectives’, ‘methodology’ en ‘bibliography’. Het thema van het onderzoek situeert zich binnen één van de drie volgende onderzoeksthema’s:
  1. Intellectueel Eigendomsrecht & Governance
  2. Ondernemerschap, Sociale Verantwoordelijkheid, Octrooi & Licentiestrategieën
  3. Open Metropolitan Design

De voorgaande voorwaarden zijn ontvankelijkheidsvoorwaarden.

 • Je bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek in het domein van het intellectueel eigendomsrecht.
 • Je hebt je tijdens je studies onderscheiden en/of je hebt aantoonbare relevante beroepservaring voor de vacante positie.
 • Je kunt uitstekende resultaten voorleggen in het domein van het intellectueel eigendomsrecht.
 • Je legt in je onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

Wij bieden

 • een voltijdse aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar, tweemaal hernieuwbaar voor dezelfde periode na een positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is voorzien op 1 oktober 2019;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 3.338,21 tot € 5.649,28;
 • een dynamische, stimulerende en interdisciplinaire werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • Je kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 18 augustus 2019. Je dient bij jouw kandidaatstelling de volgende documenten in:
  • een uitgewerkt Nederlandstalig of Engelstalig onderzoeksvoorstel van max. 5 pagina’s dat inhoudelijk aansluit bij één van de bovengenoemde onderzoeksthema’s die vallen binnen de Onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Faculteit Rechten;
  • een gedetailleerd overzicht van jouw studieresultaten;
  • een op de functie gerichte motiveringsbrief.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 2 september 2019.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij prof. dr. Esther van Zimmeren - esther.vanzimmeren@uantwerpen.be.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.